Průkaz radiotelefonisty

LETECKÁ ŠKOLA BLUE SKY AVIATION

Každý pilot letadla, který létá na území České republiky musí mít průkaz radiotelefonisty minimálně před prvním sólo (samostatným) letem. Průkaz radiotelefonisty vás opravňuje k používání radiostanice na palubě letadla. Existují dvě úrovně:

  • Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (VFL) – tento typ je určený pro lety v ČR i do zahraničí.
  • Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OFL) – tento typ průkazu je postačující pro lety v rámci ČR a Slovenska.

Průkaz vydává Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na základě zkoušky nebo po předložení certifikátu o složení zkoušky v jiné členské zemi EU.

Zkouška na ČTU

Zkoušku na ČTÚ lze skládat pouze v českém jazyce.

Otázky ke zkoušce a materiály k samostudiu naleznete na webových stránkách ČTÚ. http://www.ctu.cz/cs/download/zkousky-prukaz/zkousky_prukazy_radiova_zarizeni_faq_02-2015_.pdf Zájemci o všeobecný průkaz radiotelefonisty pokračují po absolvování testu ještě ústní zkouškou. Ústní zkouška spočívá v pohovoru v anglickém jazyce (prověření základních znalostí z letecké frazeologie a komunikace, poslech a překlad záznamu z ATIS). http://www.ctu.cz/cs/download/zkousky-prukaz/zkousky_prukazy_radiova_zarizeni_osnovy_06-2014.pdf

Zkouška u ATC Communication

Zvláště zahraničním studentům doporučujeme složit zkoušku z radiotelefonisty u spolupracující společnosti sídlící v Holansku ATC COMMUNICATION.

Zkouška probíhá on-line v anglickém jazyce v naší letecké škole, trvá cca 30 minut a po jejím absolvování získáte certifikát, na základě kterého vám ČTÚ vydá Všeobecný průkaz radiotelefonisty. Na zkoušku se připravujete samostudiem či s naším instruktorem. Studijní materiály dostanete od nás k dispozici. Test není složitý a zkoušky se není třeba obávat.

Cena zkoušky radiotelefonisty u ATC Communication včetně studijních materiálů je uvedena v Ceníku BLUE SKY AVIATION.

Proč si vybrat BLUE SKY AVIATION?

MODERNÍ LETADLOVÝ PARK

CESSNA PILOT CENTRUM

LETOVÝ SIMULÁTOR

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

ON-LINE VÝUKA TEORIE