Porovnání licencí LAPL(A) A PPL(A)

Pravidelně dostáváme od zájemců o letecký výcvik dotazy, zda-li je pro ně vhodnější licence LAPL(A) či PPL(A) a jejich rozdíly. Rozhodli jsme se proto vytvořit krátký článek, ve kterém zmíníme ty nejdůležitější rozdíly mezi těmito licencemi. LAPL(A) se stává dostupným vstupním bodem do letectví, který nabízí zjednodušenou cestu s nižšími zdravotními požadavky a sníženým požadavkem na minimální počet hodin výcviku. […]

Právní výklad Seznamovacích letů

Pro letecké společnosti jsou vyhlídkové lety zajímavou možností, jak o sobě dát veřejnosti vědět. Pojďme si rozebrat, jaké jsou legislativní požadavky pro provedení „vyhlídkových letů“ tak, aby se společnost, která je provozuje, nedostala do střetu s právními předpisy, které jsou na poli letectví obzvláště striktní. Zdroje: Následující text je zpracován na základě informací a podkladů od advokátní kanceláře […]

Pilotní Licence 

Dostáváme pravidelně poměrně dost dotazů ohledně témata pilotních licencí a toho jak je získat a co člověk/student potřebuje, aby je mohl získat. Proto jsme se rozhodli na všechny tyto dotazy pro jednou odpovědět.  Jelikož je to obsáhlé téma a celý předmět se může občas zdát poměrně složitý a komplikovaný, rádi bychom vám ukázali že i v tomto oboru jde najít logika […]