MCC/JOC – kurz součinnosti vícečlenné posádky včetně „jet orientation“ kurzu

Dle standardu EASA: PART-FCL

Kurz Multi-crew cooperation (MCC) neboli česky výcvik součinnosti vícečlenné posádky připravuje piloty pro práci na více pilotních letounech, které létají za podmínek IFR (Instrument Flight Rules). Výcvik klade důraz na rozvoj netechnických dovedností vztahujících se k práci v prostředí vícečlenné posádky. Základní výcvik MCC je rozšířen o výcvik pilotáže moderních turbínových letounů tzv. Jet Orientation Course (JOC). Výcvik je teoretický i praktický. Praktický výcvik probíhá na simulátoru. Absolvování výcviku je potvrzeno certifikátem o absolvování výcviku MCC a výcviku JOC.

Požadavky

Kariéra

Kurz MCC neboli kurz součinnosti vícečlenné posádky je nutný pro výkon práce obchodního pilota na více-pilotních letounech (MPA). Výcvik MCC je požadován k přijímacímu řízení u aerolinek.

Kurz JOC neboli Jet Orientation Course je určený pro piloty, kteří se chystají nastoupit do výcviku typové kvalifikace a nemají předchozí zkušenost s moderními turbínovými letouny. Výcvik JOC je výhodou u přijímacího řízení do aerolinek.

Popis kurzu

Letový výcvik:

Celkový počet hodin letového výcviku: 24 hod

  • z toho s instruktorem: 24 hod v simulátoru FNPT II pro výcvik vícečlenné posádky
  • výcvik probíhá ve 2-členné posádce. 

Výcvikový simulátor: Airbus A320 FNPT II MCC APS

Výuka teorie:

  • výuka teoretických znalostí: 25 hod
  • z toho 15 hodin konzultace na učebně
  • z toho 10 hodin CBT (computer based training)


Výcvik MCC a JOC je možné absovovat také jako samostatné kurzy. Pokud však máte zájem studovat oba kurzy je kurz MCC/JOC časově i cenově výhodnější.

Cena kurzu

Cena, kterou budete muset zaplatit, aby jste se naučili létat a získali pilotní průkaz je člověk od člověka rozdílná a závisí na mnoha faktorech. Cena by neměla být tím hlavním faktorem, v rozhodování, kde si svoji pilotní licenci uděláte. Když přijde na pilotní výcvik, levné je zřídka kdy dobré.

Základní faktory ovlivňující cenu výcviku:

  • Vaše cíle v letectví
  • Typ letadla pro výcvik s ohledem na cíle
  • Kolik času se mohu věnovat výcviku

 

Vaše cíle v létání mají významný dopad na to, jak bude váš celkový letecký výcvik prováděn. Pokud chcete létat pouze rekreačně, výcvik v letadle s lehčí avionikou bude výrazně lacinější než v porovnáním s businessmanem, či budoucím profesionálním pilotem.

Cena pilotního výcviku pro jednotlivé pilotní licence je stanovena v návaznosti na počet letových hodin v osnově, dobu pozemních příprav a z teoretické výuky v učebně. Dále je třeba počítat s dodatečnými výdaji za přistávací a jiné letištní poplatky a s poplatky za zkoušky na úřadech a platby za získání nezbytných oprávnění pro výcvik.

V naší letecké škole k výcviku ZDARMA získáváte:

Proč si vybrat Blue Sky Aviation

Distanční kurzy teorie s online výukou a video konferencemi

Studijní materiály v ceně kurzu

Zahájení kurzů teorie 6x během roku

Možnost individuálně přizpůsobit studium

Letecká škola v blízkosti Prahy

Vysoká úspěšnost našich studentů u zkoušek

Naše škola si díky Simulátoru Airbus A320 FNPT II MCC APS zajistila vedoucí postavení nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Simulátor  Airbus A320 FNPT II MCCsplňuje požadavky EASA pro výcvik pilotů Airline Pilot Standard (APS).

Letadlový park BSA tvoří letouny CESSNA vybavené moderní avionikou používanou v dopravních letadlech. Všechny letouny jsou pečlivě a pravidelně servisované.

Blue Sky Aviation je certifikovanou společností mezinárodní sítě leteckých škol CESSNA PILOT CENTER provozovanou výrobcem letounů Cessna, americkou společností Textron Aviation.

Pilotní výcvik od 0 až po profesionálního pilota dopravního letounu dle evropských standardů EASA. Získané licence a kvalifikace jsou platná ve všech zemích Evropské unie.

Nemáte dostatek vlastních finančních prostředků na výcvik? Pomůžeme vám zajistit financování vašeho pilotního výcviku.

Vyjdeme maximálně vstříc vašim potřebám a požadavkům jak ve výcviku, tak při pronájmu letounů. Letové i teoretické kurzy jsou formou individuálních lekcí, pouze instruktor a student.

Materiály pro studium teorie a testové otázky pro přípravu na zkoušky jsou pro vás dostupné non stop on-line i off-line prostřednictvím našeho unikátního e-learningového portálu. Oxford Aviation Academy učebnice pro výuku teorie jsou zdarma. 

Letadla pro vaše lety si rezervujete sami v našem on-line rezervačním systému.

Nabízíme vlastní ubytování pro studenty naší letecké školy přímo na našem letišti Kladno nebo vedle letiště Václava Havla v Praze – 20 min od nás.