Nový letový okruh na Letišti Kladno

Sdílet příspěvek

Od 2.1.2020 je publikovaný nový letový okruh na letišti Kladno

Prostor ATZ letiště Kladno má od 2.1.2020 nový vzhled. Na základě opatření iniciovaného provozovatelem letiště Kladno ve spolupráci s Řízením letového provozu (ŘLP) České republiky a Úřadem pro civilní letectví ČR (ÚCL) došlo ke změně horizontálních hranic řízeného okrsku (CTR) Ruzyně ve prospěch prostoru ATZ letiště Kladno (LKKL), tak aby došlo k minimalizaci pohybů v CTR ze strany letounů na jihozápadním okruhu kladenské dráhy 12/30.

Nové ATZ letiště Kladno je publikované na stránkách Letecké informační služby.

V souvislosti s novou úpravou ATZ letiště Kladno byl publikován také nový letový okruh viz stránky Letecké informační služby. Severní letový okruh RW12/30 na LKKL s popsanými základními VFR orientačními body: