INSTRUKTOR PŘÍSTROJOVÉ KVALIFIKACE – IRI(A)

Dle standardu EASA: PART-FCL

KURZ

Letový výcvik držitel FI licence 5 hod (2 hod A/C + 3 hod SIM)
Letový výcvik bez FI licence 10 hod (2 hod A/C + 8 hod SIM)
Pozemní příprava 4/9 hodin

Věk min 18 let
Licence držitel CPL(A) s IR nebo ATPL(A)
Nálet pilota min 200 IFR hod pro držitele FI, jinak 800 IFR hodin
Angličtina ICAO EN min Level 4
Zdravotní stav Průkaz zdravotní způsobilosti Class 1

Délka kurzu 2 dny

KARIÉRA

Kvalifikace instruktor přístrojové kvalifikace – IRI(A) opravňuje instruktora provádět výcvik pro získání kvalifikace pro létání podle přístrojů za podmínek snížené viditelnosti a to jak v letadle tak v certifikovaném simulátoru typu FNPT.

Instruktorem pro přístrojovou kvalifikaci IRI(A) může být jakýkoliv pilot s licencí obchodní (CPL) nebo dopravní (ATPL) pilot. Výhodou je vlastnictví oprávnění letový instruktor FI(A), ale není to nutnou podmínkou, pokud má pilot odpovídající letovou praxi. Získání kvalifikace IRI opravňuje instruktora provádět výcvik pro získání kvalifikace pro létání podle přístrojů za podmínek snížené viditelnosti.

Požadováno:

  • Minimálně 18 let
  • Zdravotní způsobilost 1. více: Osvědčení o zdravotní způsobilosti
  • Licence CPL(A) s IR oprávněním nebo licence ATPL(A), Libovolně pak FI(A) oprávnění.
  • Minimální nálet pro držitele oprávnění FI(A) je 200 hodin letů podle přístrojů. Nedržitelé FI(A) pak 800 hod letů podle přístrojů z nichž alespoň 400 hodin v letadle.
  • Zkoušku z letecké angličtiny ICAO 4

LETADLA BSA

SIMULÁTOR FNPT II

ZDOKONALOVACÍ LETY

Proč si vybrat BLUE SKY AVIATION?

MODERNÍ LETADLOVÝ PARK

CESSNA PILOT CENTRUM

SIMULÁTOR FNPT II

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

ON-LINE VÝUKA TEORIE