ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJOVÁ KVALIFIKACE – BIR(A)

BASIC INSTRUMENT RATING

Dle standardu EASA: PART-FCL

KURZ

Letový výcvik do 35 hodin (A/C 0-20 hod + SIM 0-15 hod)
Pozemní příprava do 18 hodin
Kurz teorie až 13 hod konzultací s instruktorem

Věk min 18 let
Licence držitel PPL(A) nebo CPL(A)
Nálet pilota n/a
Angličtina základní znalost
Zdravotní stav lékařské vyšetření Class 1 nebo Class 2 s IR dodatkem

Délka kurzu 1 měsíc

KARIÉRA

Basic instrument rating neboli česky základní přístrojová kvalifikace zkráceně BIR(A) je zjednodušená přístrojová kvalifikace nahrazující en-road instrument rating (EIR).

Tato kvalifikace pro létání podle přístrojů je určena pro soukromé piloty, kteří mají v úmyslu létat v meteorologických podmínkách, kdy je k bezpečnému letu nutné použít přístroje.

Tato kvalifikace má oproti přístrojové kvalifikaci pro profesionální piloty IR(A) zjednodušenou teorii a zkrácený letecký výcvik. 

Požadováno:

 • Minimálně 18 let
 • Pilotní licence soukromý pilot letadla – PPL(A), kvalifikaci NOC nebo CPL(A)
 • Zdravotní způsobilost 1. třídy nebo 2. třídy s dodatkem pro přístrojové létání více: Osvědčení o zdravotní způsobilosti
 • Zkoušku z teoretických znalostí na UCL – kurz teorie BIR

Letový výcvik:

Celkový počet hodin letového výcviku: do 35 hod*

 • z toho simulátor FNPT II: až 15 hod*
 • z toho v letounu A/C: až 20 hod*

* Minimální počet hodin výcviku BIR je stanoven leteckou školou (ATO) na základě potřeb a zkušeností žadatele o kvalifikaci BIR, tak aby úspěšně zvládl zkoušku dovednosti s letovým examinátorem (FE). Kurz stanoví pouze doporučené množství hodin výcviku.

Zápočet předchozích zkušeností: lze započítat do plné výše celkového rozsahu hodin kurzu tj. až 100%.**

**Žadatelé o BIR, kteří jsou držiteli průkazu PPL nebo CPL vydaného dle EASA standardů a  jsou zároveň držiteli platného IR(A) kvalifikace vydané v souladu s požadavky přílohy 1 Chicagské úmluvy ve třetích zemí (mimo EASA), mohou být započteny IFR letové hodiny v plné výši do kurzu letového výcviku základní přístrojové kvalifikace BIR. Aby mohla být kvalifikace BIR vydána, žadatelé musí:

 • úspěšně absolvovat dovednostní test
 • ústně prokázat examinátorovi během zkoušky dovednosti, že získali odpovídající úroveň teoretických znalostí leteckého práva, meteorologie a plánování letů; a
 • mít praxi minimálně 25 hodin letu podle IFR jako velitel letadla PIC v letounech.

Rozdíly v kvalifikacích Letání podle přístrojů IR/ CBIR / BIR Čti více >

Výuka teoretických znalostí:

 • Počet hodin pozemní přípravy: do 18 hod
 • Kurz teorie BIR: až 107 hod* Více: Kurz teorie BIR

* Doporučený počet hodin. Uchazeči s předchozími znalostmi IR postupů může být počet hodin kurzu teorie BIR zkrácen leteckou školou (ATO) na základě výsledku testu znalostí IR postupů.

Délka výcviku:

 • 1-2 měsíce

LETADLA BSA

SIMULÁTOR FNPT II

ZDOKONALOVACÍ LETY

Proč si vybrat BLUE SKY AVIATION?

MODERNÍ LETADLOVÝ PARK

CESSNA PILOT CENTRUM

SIMULÁTOR FNPT II

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

ON-LINE VÝUKA TEORIE