INSTRUKTOR PRO SOUČINNOST VÍCEČLENNÉ POSÁDKY
MULTI-CREW COOPERATION 
INSTRUCTOR RATING

(MCCI)

Dle standardu EASA: PART-FCL

KURZ

Letový výcvik 3 hod FSTD (simulátor)
Kurz teorie 6 hod (držitel FI) / 31 hod (ostatní)

Věk min 18 let
Licence držitel CPL(A) or ATPL(A)
Nálet pilota 1500 h pilot vícečlenné posádky
Angličtina ICAO EN min Level 4
Zdravotní stav Průkaz zdravotní způsobilosti Class 1 nebo 2

Délka kurzu 1 den

KARIÉRA

Kvalifikace letový instruktor pro Multi-crew cooperation (MCCI) neboli česky instruktor pro výcvik součinnosti vícečlenné posádky připravuje profesionální piloty se zkušenostmi na více pilotních letounech jako instruktory pro výcvik pilotů pro získání kvalifikace Multi-crew cooperation (MCC). Výcvik instruktorů je teoretický i praktický. Pokud není pilot držitel kvalifikace letový instruktor (FI) je teoretický výcvik rozšířen o metodiku výuku pro letové instruktory. Praktický výcvik probíhá na simulátoru.

Požadováno:

  • Minimálně 18 let věku
  • Zdravotní způsobilost v třídy 1 nebo 2, více: Osvědčení o zdravotní způsobilosti
  • Držitel licence CPL(A) nebo ATPL(A)
  • Minimální nálet 1500 hodin jako pilot vícepilotního letounu

Letový výcvik:

Celkový počet hodin letového výcviku: 3 hod

  • z toho s instruktorem: 3 hod* v simulátoru FNPT II pro výcvik vícečlenné posádky

*minimální počet hodin

Výuka teoretických znalostí:

  • Řízení a postupy –  2 hod (výuka v učebně) + 4 hod samostudium
  • Metodika výuky – 5 hod (výuka v učebně) + 20 hod samostudium*

* držitelé kvalifikace letový instruktor (FI) jsou plně kreditováni v tomto výcviku.

Výcvikové simulátory:

  • L410
  • ATR

Cena:

  • na vyžádání

LETADLA

SIMULATOR FNPT II

ZDOKONALOVACÍ LETY

Proč si vybrat BLUE SKY AVIATION?

MODERNÍ LETADLOVÝ PARK

CESSNA PILOT CENTRUM

SIMULÁTOR FNPT II

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

ON-LINE VÝUKA TEORIE