LÉTÁNÍ PODLE PŘÍSTROJŮ IR(A)

KURZ TEORIE IR(A)

Dle standardu EASA: PART-FCL  

KURZ

Letový výcvik není součástí
Kurz teorie 150 hod distanční kurz
Konzultace 18 hodin on-line

Věk min 17 let
Licence PPL(A)
Angličtina pokročilá znalost

Délka kurzu 4-18 měsíců

KARIÉRA

Kurz teorie pro výcvik létání podle přístrojů IR(A) je určen všem pilotům, kteří chtějí létat soukromě za podmínek snížené viditelnosti tzv. instrument meteorological conditions (IMC). Kurz není vhodný pro zájemce o profesionální létání jako dopravní pilot. Dopravní piloti musí absolvovat kurz teorie dopravního pilota. 

Absolvoventi kurzu teorie IR(A) skládají zkoušku z teorie létání podle přístrojů na Úřadě pro civilní letectví. Zkouška je nezbytnou podmínkou pro letový výcvik létání podle přístrojů IR(A).

Požadováno:

  • Minimálně 17 let pro zahájení kurzu
  • Držitel minimálně licence soukromý pilot letadla PPL(A)
  • Znalost anglického jazyka minimálně úroveň B1 podle mezinárodního standardu CEFR – středně pokročilý

Délka kurzu:

  • 4 – 18 měsíců – 150 hod
  • z toho 18 hodin výuka ve virtuální učebně*

*minimální počet hodin

Zápočet předchozích zkušeností: Zápočet předchozích zkušeností: Držitélé licence CPL(A) mohou započítat předměty Meteorologie, Komunikace a Lidská výkonnost

Výuka teoretických znalostí:

BLUE SKY AVIATION poskytuje:

  • Distanční výukový kurz s výukou on-line a video konferencemi
  • Zahájení studia 6x během roku
  • eLearning prostředí pro samostudium a testování znalostí
  • Konzultace s instruktorem prostřednictvím videokonferencí
  • Studijní materiály a učebnice jsou součástí eLearningu a jsou zahrnuty v ceně kurzu

Popis kurzu:

Kurz teorie IR poskytujeme formou distančního studia. Program kurzu zahrnuje samostudium a konzultace s instruktorem formou videokonferencí. Samostudium tvoří 85% z celého kurzu. Pro samostudium nabízí naše letecká škola studentům jedinečný a komplexní on-line systém výuky teorie.

Minimálně 18 hodin kurzu připadají na konzultace. Konzultace jsou poskytovány  ve virtuálních učebnách a jsou vedeny instruktorem. Lekce ve virtuálních učebnách jsou organizovány jako videokonference. Pro připojení ke konzultacím, potřebujete pouze notebook nebo tablet s kamerou a wifi.

Samotný kurz IR(A) teorie probíhá v 8-mi týdenních blocích/kurzech s fixním začátkem a koncem v průběhu roku. Jednotlivé bloky jsou rozděleny krátkými přestávkami. Celková maximální délka kurzu je 18 měsíců. Tuto délku si může student zkrátit zvýšenou intenzitou studia až na 4 měsíce.

Po zápisu do kurzu obdrží student doporučený studijní plán. Student se zapisuje dle doporučeného studijního plánu a vlastního uvážení ke studiu jednotlivých předmětů kurzu. Studentům doporučujeme studovat v každém studijním bloku 3 předměty, maximální počet je studium 4 předmětů v jednom 8-mi týdenním bloku.

Každý studijní předmět je rozplánovaný do 7 týdnů aktivního studia, 8-mý týden je určený pro opakování a závěrečné testování. Pro každý týden studia je studentovi prostřednictvím eLearningu k dispozici seznam literatury k prostudování, doplňkové studijní materiály, videa, pracovní sešity a testy.

Výuka na učebně je prováděna formou individuálních konzultací s lektorem, termíny jsou stanoveny dle domluvy mezi školou a studentem v rozsahu určeném osnovou kurzu.

Předměty kurzu teorie Létání podle přístrojů IR(A):

Právní předpisy v oblasti letectví, obecné znalosti o letadle – přístroje, plánování a sledování letu, lidská výkonnost, meteorologie, radiová navigace, komunikace.

Cena kurzu IR(A) teorie v rozsahu 150 hodin:

Termíny kurzů:

09 Prosinec 2023
2900CZK
13 Leden 2024
2900CZK
15 Leden 2024
10 Únor 2024
2900CZK
18 Březen 2024

LETADLA BSA

SIMULÁTOR FNPT II

ZDOKONALOVACÍ LETY

Proč si vybrat BLUE SKY AVIATION?

MODERNÍ LETADLOVÝ PARK

CESSNA PILOT CENTRUM

SIMULÁTOR FNPT II

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

ON-LINE VÝUKA TEORIE