LETECKÁ ICAO ANGLIČTINA

Přípravný kurz na zkoušku z ICAO EN

Cíl kurzu

Cílem kurzu je připravit vás na úspěch při zkoušce z angličtiny ICAO. Úspěch v tomto případě znamená dosažení úrovně 4 nebo více v každém z měřítek zkoušky:

 • výslovnost,
 • struktura,
 • slovní zásoba,
 • plynulost,
 • porozumění,
 • interakce.

Druhým souvisejícím cílem tohoto kurzu je pomoci vám stát se bezpečným a efektivním komunikátorem v letectví, kde je bezpečná a efektivní komunikace vysoce ceněná a nezbytná. Osvojování jazyka pro nás není čistě intelektuální snahou. Úspěšné porozumění a používání jazyka je společným výsledkem potřeby, vášně, opakování a samozřejmě zábavy! To je důvod, proč tento krátký kurz zahrnuje různá multimédia, simulace a další aktivity určené ke zdokonalení různých složek letecké angličtiny a vašich dovedností, tak aby jste úspěšně absolvovali zkoušku ICAO.

Kurz obsahuje:

 • 10 hodin výuky
 • Individulání výuka s instruktorem
 • Prezenční výuka / on-line výuka – lekce mohou probíhat prezenčně v prostorách letecké školy na Letišti Kladno nebo on-line přes naši virtuální třídu
 • Lektor je rodilý mluvčí, examinátor ICAO EN
 • V ceně kurzu jsou studijní materiály a pracovní sešity
 • Certifikát o absolvování kurzu

Osnova kurzu

Níže uvedený sylabus, odvozený od Philip Shawcross’ Flightpath, je pouze návrh. Každý kurz bude přizpůsoben konkrétním potřebám studenta. Dvě hodiny z kurzu jsou věnované letům na/z řízených/neřízených letišť a poslední hodina je věnovaná celé simulaci zkoušky ICAO.

1. What exactly is Aviation English?
2. Ground Movements
3. Communicating on the Ground
4. Runway Incursions
5. Environmental Threats
6. Flying to/from Uncontrolled Airports
7. Flying to/from Controlled Airports
8. Approach and Landing Incidents
9. Handling a technical malfunction
10. Full ICAO Exam Simulation with Feedback

Studijní materiály:

 • Pracovní sešit
 • Power Point prezentace
 • Doplňující a cvičné texty

Cena kurzu z ICAO angličtiny: 9.900 Kč bez DPH /11.979 Kč s DPH

Přihlásit se do kurzu >

Více o zkoušce z ICOA EN zde:

Zkouška z ICAO angličtiny >

Proč si vybrat BLUE SKY AVIATION?

MODERNÍ LETADLOVÝ PARK

CESSNA PILOT CENTRUM

SIMULÁTOR FNPT II

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

ON-LINE VÝUKA TEORIE