OBCHODNÍ PILOT LETADEL CPL(A)

KURZ TEORIE CPL(A)

Dle standardu EASA: PART-FCL  

KURZ

Letový výcvik není součástí
Kurz teorie 250 hod distanční kurz
Konzultace 26 hodin on-line

Věk min 17 let
Licence PPL(A)
Angličtina pokročilá znalost

Délka kurzu 4-18 měsíců

KARIÉRA

Kurz teorie obchodní pilot letadla CPL(A) je určen všem pilotům, kteří chtějí létat jako obchodní piloti tj. za peníze, ale jejich cíle není kokpit dopravního letadla. Absolvoventi kurzu teorie CPL(A) skládají zkoušku z teorie obchodního pilota na Úřadě pro civilní letectví. Zkouška je nezbytnou podmínkou pro letový výcvik Obchodní pilot letadla CPL(A)

Absolvoventi kurzu CPL(A) naleznou uplatnění například jako piloti v menších leteckých společnostech provozujících soukromé tryskáče (private jets). Dopravní piloti musí absolvovat kurz teorie dopravního pilota.

Požadováno:

  • Minimálně 17 let pro zahájení kurzu
  • Držitel minimálně licence soukromý pilot letadla PPL(A)
  • Znalost anglického jazyka minimálně úroveň B1 podle mezinárodního standardu CEFR – středně pokročilý

Délka kurzu:

  • 4 – 18 měsíců – 250 hod
  • z toho 26 hodin výuka ve virtuální učebně*

*minimální počet hodin

Zápočet předchozích zkušeností: Zápočet předchozích zkušeností: Držitélé licence IR(A) mohou započítat předměty Meteorologie, Komunikace a Lidská výkonnost

Výuka teoretických znalostí:

BLUE SKY AVIATION poskytuje:

  • Distanční výukový kurz s výukou on-line a video konferencemi
  • Zahájení studia 6x během roku
  • eLearning prostředí pro samostudium a testování znalostí
  • Konzultace s instruktorem prostřednictvím videokonferencí
  • Studijní materiály a učebnice jsou součástí eLearningu a jsou zahrnuty v ceně kurzu

Popis kurzu:

Kurz teorie pilot dopravního letadla poskytujeme formou distančního studia. Program kurzu zahrnuje samostudium a konzultace s instruktorem formou videokonferencí. Samostudium tvoří 85% z celého kurzu. Pro samostudium nabízí naše letecká škola studentům jedinečný a komplexní on-line systém výuky teorie.

Minimálně 26 hodin kurzu připadají na konzultace. Konzultace jsou poskytovány  ve virtuálních učebnách a jsou vedeny instruktorem. Lekce ve virtuálních učebnách jsou organizovány jako videokonference. Pro připojení ke konzultacím, potřebujete pouze notebook nebo tablet s kamerou a wifi.

Samotný kurz CPL(A) teorie probíhá v 8-mi týdenních blocích/kurzech s fixním začátkem a koncem v průběhu roku. Jednotlivé bloky jsou rozděleny krátkými přestávkami. Celková maximální délka kurzu je 18 měsíců. Tuto délku si může student zkrátit zvýšenou intenzitou studia až na 4 měsíce.

Po zápisu do kurzu obdrží student doporučený studijní plán. Student se zapisuje dle doporučeného studijního plánu a vlastního uvážení ke studiu jednotlivých předmětů kurzu. Studentům doporučujeme studovat v každém studijním bloku 3 předměty, maximální počet je studium 4 předmětů v jednom 8-mi týdenním bloku.

Každý studijní předmět je rozplánovaný do 7 týdnů aktivního studia, 8-mý týden je určený pro opakování a závěrečné testování. Pro každý týden studia je studentovi prostřednictvím eLearningu k dispozici seznam literatury k prostudování, doplňkové studijní materiály, videa, pracovní sešity a testy.

Výuka na učebně je prováděna formou individuálních konzultací s lektorem, termíny jsou stanoveny dle domluvy mezi školou a studentem v rozshu určeném osnovou kurzu.

Předměty kurzu teorie Obchodní pilot letadla CPL(A):

Právní předpisy v oblasti letectví, obecné znalosti o letadle – drak letadla/systémy/pohonná jednotka, obecné znalosti o letadle – přístroje, hmotnost a vyvážení, výkonnost, plánování a sledování letu, lidská výkonnost, meteorologie, obecná navigace, radiová navigace, provozní postupy, principy letu, komunikace.

Cena kurzu CPL(A) teorie v rozsahu 250 hodin:

Termíny kurzů:

29 Únor 2024
09 Březen 2024
2900CZK
18 Březen 2024
13 Duben 2024
2900CZK

LETADLA BSA

SIMULÁTOR FNPT II

ZDOKONALOVACÍ LETY

Proč si vybrat BLUE SKY AVIATION?

MODERNÍ LETADLOVÝ PARK

CESSNA PILOT CENTRUM

SIMULÁTOR FNPT II

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

ON-LINE VÝUKA TEORIE