Obchodní pilot letadel CPL(A)

LETECKÁ ŠKOLA BLUE SKY AVIATION

Dle standardu EASA: PART-FCL Licence obchodní pilot letounů CPL(A) je první milník v profesionální letecké kariéře, v praxi to znamená, že již můžete vykonávat komerční lety za úplatu. Společně s kvalifikací pro noční létání NR a létání podle přístrojů IR(A) můžete létat ve dne i v noci za téměř jakýchkoli povětrnostních podmínek.

Kariéra

Licence obchodní pilot letounů vás opravňuje létat jako profesionální pilot. Držitelé licence obchodního pilota s omezenými letovými zkušenostmi mohou pracovat jako piloti charterových letů či jako instruktoři, zatímco získávají letové zkušenosti. S touto licencí, příslušnými teoretickými znalostmi pro dopravního pilota a kvalifikací pro létání na vícemotorových letounech se můžete ucházet o místo pilota dopravního letadla v jakékoliv letecké společnosti.

Požadováno:

 • Minimálně 18 let
 • Zdravotní způsobilost 1. třídy více: Osvědčení o zdravotní způsobilosti
 • Licence soukromý pilot letadla PPL(A) s rozšířením o kvalifikaci noc
 • Minimálně 150 hodin celkového náletu z toho minimálně 100 hodin jako velící pilot.
 • Zkoušku z teoretických znalostí na UCL

Letový výcvik:

Celkový počet hodin letového výcviku: 25 hod

 • z toho lety podle přístrojů : 10 hod*
 • z toho na komplexním letounu: 5 hod*

*minimální počet hodin

Zápočet předchozích zkušeností: Držitelé licence IR(A) mohou započítat 10 hodin letů podle přístrojů.

Výuka teoretických znalostí:

Celkový počet hodin teoretické výuky: 250 hod

Zkoušeky na ÚCL z předmětů: Právní předpisy v oblasti letectví, obecné znalosti o letadle – drak letadla/systémy/pohonná jednotka, obecné znalosti o letadle – přístroje, hmotnost a vyvážení, výkonnost, plánování a sledování letu, lidská výkonnost, meteorologie, obecná navigace, radiová navigace, provozní postupy, letové zásady, pravidla letu za viditelnosti (VFR) – komunikace.

Zájemcům o práci dopravního pilota doporučujeme absolvovat požadovanou teoretickou výuku v rámci kurzu Teorie dopravního pilota – ATPL(A) Theory course.

Délka výcviku:

 • intenzivní výcvik: 1-3 týdny
 • výcvik při zaměstnání: 1-3 měsíce

Navazující licence:

 • Vícemotorová kvalifikace – MEP(A) Multi-Engine Piston
 • Přístrojová kvalifikace pro vícemotorové letouny – MEP-IR(A) Multi-Engine Piston/Instrument Rating
 • Součinnost posádky – MCC Multi-Crew Cooperation
 • Licence dopravního pilota letounů – ATPL(A) Airline Transport Pilot License
 • Letový instruktor – FI(A) Flight Instructor

LETADLA BSA

SIMULÁTOR FNPT II

KURZY PRO PILOTY

Kurzy a přeškolení

LETECKÉ DÁRKY

Proč si vybrat BLUE SKY AVIATION?

MODERNÍ LETADLOVÝ PARK

CESSNA PILOT CENTRUM

SIMULÁTOR FNPT II

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

ON-LINE VÝUKA TEORIE