PRŮKAZ RADIOTELEFONISTY

LETECKÁ ŠKOLA BLUE SKY AVIATION

Každý pilot letadla, který létá nebo dělá výcvik na území České republiky musí mít průkaz radiotelefonisty. Průkaz radiotelefonisty musí získat minimálně před prvním sólo (samostatným) letem. Průkaz radiotelefonisty vás opravňuje k používání radiostanice na palubě letadla.

  • Průkaz radiotelefonisty vydává Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na základě zkoušky, která probíhá přímo v učebnách Českého telekomunikačního úřadu. Zkouška probíhá v českém jazyce.

VÍCE: ZKOUŠKA NA ČTÚ

  • Druhou možností vhodnou především pro cizince, kteří nemluví česky, je uznání zkoušky radiotelefonisty získané v jiné členské zemi EU.  Pilot předloží ČTÚ certifikát o složení zkoušky v jiné členské zemi EU a ČTÚ vystaví pilotovi všeobecný průkaz radiotelefonisty.

VÍCE: ZKOUŠKA V EU S BSA

ČTÚ vydává průkaz radiotelefonisty ve dvou úrovních:

  • Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (VFL) – tento typ je určený pro lety v ČR i do zahraničí.
  • Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OFL) – tento typ průkazu je postačující pro lety v rámci ČR a Slovenska.

Zkouška na ČTÚ

Zkoušku pro vydání průkazu radiotelefonisty na ČTÚ lze skládat pouze v českém jazyce.

Zkouška pro získání Omezeného průkazu radiotelefonisty probíhá písemně, formou testu. Otázky ke zkoušce a materiály k samostudiu naleznete na webových stránkách ČTÚ.
http://www.ctu.cz/cs/download/zkousky-prukaz/zkousky_prukazy_radiova_zarizeni_faq_02-2015_.pdf

Zájemci o všeobecný průkaz radiotelefonisty pokračují po absolvování písemného testu (viz získání Omezeného průkazu radiotelefonisty výše) ještě ústní zkouškou. Ústní zkouška spočívá v pohovoru v anglickém jazyce (prověření základních znalostí z letecké frazeologie a komunikace, poslech a překlad záznamu z ATIS).
http://www.ctu.cz/cs/download/zkousky-prukaz/zkousky_prukazy_radiova_zarizeni_osnovy_06-2014.pdf

  • Cena zkoušky je cca 400 Kč a hradí se přímo ČTÚ.
  • Na zkoušku je potřeba se předem objednat a rezervovat si místo.
  • Zkouška probíhá cca 1-2x měsíčně v budově ČTÚ v Praze nebo Ostravě.

Zkouška v jiné zemi EU

Druhou možností vhodnou především pro cizince, kteří nemluví česky, je uznání zkoušky radiotelefonisty získané v jiné členské zemi EU.  Pilot pak předloží ČTÚ certifikát o zkoušce a ČTÚ mu na základě předloženého certifikátu vystaví Všeobecný průkaz radiotelefonisty.

Tuto možnost doporučujeme zvláště zahraničním studentům je však dostupná i pro české studenty a piloty.

BLUE SKY AVIATION spolupracuje s Holanskou společností ATC COMMUNICATION. Zkouška probíhá on-line prostřednictvím Skype hovoru v anglickém jazyce přímo v naší letecké škole. Zkouška trvá cca 30 minut. Bezprostředně po absolvování zkoušky získáte certifikát, na základě kterého vám ČTÚ vydá Všeobecný průkaz radiotelefonisty.

Na zkoušku se připravujete samostudiem či s naším instruktorem. Veškeré studijní materiály dostanete od nás k dispozici.

  • Termín zkoušky si domluvíme individuálně, cca do 1 týdne od objednávky.

Proč si vybrat BLUE SKY AVIATION?

MODERNÍ LETADLOVÝ PARK

CESSNA PILOT CENTRUM

SIMULÁTOR FNPT II

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

ON-LINE VÝUKA TEORIE