Převod a validace zahraniční pilotní licence

FAA, FAVT (Rosaviacija) >> EASA

Jak na převod nebo validaci vaší pilotní licence, kterou jste získali v zahraničí, respektive ve státě mimo Evropskou Unii (EU), např. ve Spojených státech podle FAA legislativy či v Ruské federaci dle FAVT na evropskou podle legislativy EASA dle Part-FCL a Part-MED?

Evropská legislativa nabízí 2 možnosti.

Konverze vs. validace zahraniční pilotní licence

Konverze – První možností je převod nebo častěji používané slovo konverze vaší zahraniční licence na evropskou, kdy vám úřad po splnění daných podmínek vydá nový pilotní průkaz dle evropské legislativy EASA.

Základním předpokladem pro konverzi zahraničního průkazu na evropský je nutnost prokázat se trvalým pobytem v ČR. Konverze je určena především pro občany ČR, kteří získali svůj průkaz pilota mimo EU.

Validace – Druhou možností je validace neboli také uznání platnosti vaší zahraniční licence pro létání v Evropě. V tomto případě se prokazujete vaší zahraniční licencí a zároveň vydaným potvrzením o jejím uznání – validaci pro létání v Evropě.

Validace je určena především pro cizince bez trvalého pobytu v ČR. Validaci mohou využít cizinci, kteří chtějí v ČR(EU) létat např. time-building. Validace se vydává vždy na 1 rok.

Podmínky konverze (převod) licence získané mimo EU

 • Trvalý pobyt v ČR
 • Zdravotní způsobilost – Žadatel musí být před vydáním českého průkazu pilota držitelem osvědčení zdravotní způsobilosti vydaného podle evropské legislativy (Part-MED) – např. PPL(A) = Zdravotní průkaz 2 třídy.
 • Angličtina – Žadatelé musí splňovat požadavek na zápis jazykové kvalifikace „čeština“ do průkazu pilota nebo úspěšně absolvovat zkoušku ze znalosti anglického jazyka dle ICAO. Žadatel o převod přístrojové kvalifikace do českého průkazu pilota musí úspěšně absolvovat zkoušku z angličtiny IFR na ÚCL.
 • Platnost převáděného průkazu pilota – Žadatel musí mít platný svůj původní zahraniční průkaz pilota včetně těch kvalifikací, které převádí do českého průkazu pilota.
 • Požadavek na praxi – Žadatelé o převod průkazu pilota musí splňovat praxi dle evropské legislativy pro vydání příslušného průkazu pilota a k tomu požadavky na akceptaci třídní anebo typové kvalifikace, která má být převedena do českého průkazu pilota. Praxi posuzuje ÚCL prostřednictvím naší letecké školy
 • Prokázání znalostí
Licence Celkový nálet Teoretický kurz Teoretická zkouška Zkouška dovednosti*
PPL < 100 hodin Zkrácený kurz teorie ano ano
PPL > 100 hodin Není požadován ano – z předmětů:
Letecké právo
Lidská výkonnost
ano
CPL/IR Zkrácený kurz teorie ano ano
ATPL Není požadován ano ano
 *Zkouška dovednosti – Žadatel musí úspěšně absolvovat letové zkoušky dovednosti pro vydání příslušného českého průkazu pilota, typových anebo třídních kvalifikací, případně přístrojové kvalifikace.

Podmínky validace licence získané mimo EU

 • Důvody validace
Důvod Žadatel Odůvodnění
Soukromé lety Pilot s licencí do úrovně PPL Např. Účast na závodech, dovolená, nálet hodin PIC,..
Obchodní letecká doprava Provozovatel obchodní letecké dopravy Zaměstnání jako profesionální pilot u dané AOC, platnost validace omezena provozovatelem
Obchodní letecká doprava Profesionální pilot Doklad o přechodném pobytu v ČR
 • Zdravotní způsobilost
Licence Zdravotní způsobilost
LAPL, PPL bez IR Žadatel musí být držitelem osvědčení zdravotní způsobilosti 1. nebo 2. třídy vydaného dle standardů ICAO.
CPL, ATPL s IR Žadatel musí být před vydáním validace držitelem osvědčení zdravotní způsobilosti příslušné třídy vydaného podle evropské legislativy (Part-MED)
 • Angličtina – Žadatelé o validaci musí splňovat požadavek na zápis jazykové kvalifikace „čeština“ nebo „angličtina“ do průkazu pilota. Žadatel o validaci přístrojové kvalifikace musí úspěšně absolvovat zkoušku z angličtiny IFR na ÚCL.
 • Platnost převáděného průkazu pilota – Žadatel musí mít platný svůj zahraniční průkaz pilota včetně příslušných kvalifikací v době vydání validace a po dobu platnosti validace.
 • Praxe – Při využití validace pro neobchodní lety s dalšími osobami na palubě musí držitel validace splňovat příslušné požadavky evropské legislativy na nedávnou praxi tj. minimálně 3 vzlety a 3 přistání na daném typu nebo třídě letadla za posledních 90 dní, z toho minimálně 1 vzlet a 1 přistání v noci, mají-li být práva využívána v noci.
 • Doba platnosti validace – Validace se poprvé vydává s platností maximálně na 1 rok. Její platnost lze prodloužit o další rok.
 • Prokázání znalostí
Důvod Licence Nálet Teoretická zkouška Zkouška dovednosti*
Soukromé lety PPL/CPL bez IR TT > 100 hodin ano – z předmětů:
Letecké právo
Lidská výkonnost
ano
Soukromé lety PPL/CPL s IR TPIC > 100 hodin ano – z předmětů:
Letecké právo
Meteorologie
Plánování a provedení letu
Lidská výkonnost
ano v rozsahu pro IR
Obchodní letecká doprava CPL s IR, ATPL Splnit požadavek na praxi dle Přílohy III nařízení (EK) č. 1178/2011 ano ano
 *Zkouška dovednosti – Žadatel musí úspěšně absolvovat letové zkoušky dovednosti pro vydání příslušného českého průkazu pilota, typových anebo třídních kvalifikací, případně přístrojové kvalifikace.

Zdroj: CAA – ZLP – 168

Zvyšování kvalifikace pilotů se zahraniční pilotní licencí

Piloti s pilotní licencí/průkazem vydaným mimo EU si mohou v ČR nebo jiném státě EU svoji kvalifikaci i zvyšovat. Pokud splní všechny požadavky dle evropské legislativy pro zahájení výcviku, mohou nastoupit k výcviku v jakékoliv české letecké škole.

Po ukončení výcviku musí složit předepsané zkoušky na ÚCL a pokud budou úspěšní, úřad jim vydá potvrzení o získání příslušné kvalifikace. Kvalifikaci jim však nezapíše do jejich pilotního průkazu, protože nesmí do pilotní licence vydané v jiném státě zapisovat. Je pak na studentovi, aby se obrátil na stát vydání jeho pilotní licence a požádal o uznání nově získané kvalifikace a zápis do jeho pilotního průkazu.

Zvýšení kvalifikace z PPL na CPL

Pilot je držitelem PPL(A) licence získané mimo EU a rád by pokračoval v ČR v dráze profesionálního pilota a získal licenci CPL(A) včetně IR(A) a dalších potřebných kvalifikací dle EASA standardů.

Dle stanoviska ÚCL, pokud uchazeč absolvuje v ČR celý výcvik CPL (teoretický kurz, teoretická zkouška, praktický výcvik, skill test), bude mu vydán EASA CPL(A). Pokud bude létat pouze výcvik ve dvojím řízení s instruktorem, pak nepotřebuje ani validovat stávající průkaz vydaný v zahraničí. Všechny nově získané kvalifikace i typové zkoušky mu budou zapsány do průkazu CPL vydaného v ČR dle EASA.

Proč si vybrat BLUE SKY AVIATION?

MODERNÍ LETADLOVÝ PARK

CESSNA PILOT CENTRUM

SIMULÁTOR FNPT II

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

ON-LINE VÝUKA TEORIE