Platnosti a prodloužení pilotních průkazů a kvalifikací

Sdílet příspěvek

Rozhodli jsme se vytvořit tento přehled z důvodu častých dotazů, které dostáváme od našich klientů. Chceme vám poskytnout jednoduchý a srozumitelný průvodce, který vám pomůže lépe porozumět procesům a požadavkům souvisejícím s prodlužováním vašich leteckých licencí a kvalifikací.

Pokud jste pilotem nebo leteckým nadšencem, pravděpodobně jste se již setkali s komplexností a nejasností, které mohou provázet proces prodlužování licencí a kvalifikací. Snaha tohoto článku spočívá v tom, aby poskytl jasný, přátelský a snadno pochopitelný průvodce, který vám usnadní navigaci tímto někdy složitým prostředím.

Nebojte se, tento článek není určen pouze odborníkům v oboru. Naopak, je určen každému, kdo hledá jednoduchý a přehledný výklad postupů a náležitostí, které se týkají prodlužování pilotních průkazů a kvalifikací. Takže, ať už jste zkušený pilot nebo se teprve seznamujete s leteckým světem, doufáme, že tento článek vám poskytne užitečné informace a odpovědi na vaše otázky.

Teoretické certifikáty

Před teoretickými zkouškami na Úřadu pro civilní letectví musíte mít teoretické osvědčení, které prokazuje absolvování požadované teorie v určitém rozsahu, které vydala letecká škola. Platnost teoretického osvědčení pro PPL / LAPL / ATPL / CPL / IR je 12 měsíců.

Pilotní licence a kvalifikace

Prodloužení pilotního průkazu ULL(A)

Kvalifikace ULL(A) je platná 2 roky a je ji možné prodloužit administrativně.

Administrativní prodloužení v době platnosti průkazu

 • Pro prodloužení průkazu ULL je potřeba za poslední 2 roky prokázat nálet minimálně 5 hodin.

Obnova průkazu po době platnosti

 • Pokud nemáte potřebný počet nalétaných hodin, nebo máte pilotní průkaz neplatný více než 90 dní, můžete si průkaz obnovit na základě letu s inspektorem.
ALTO 912 TD – využívané pro ULL(A) výcvik u nás v Blue Sky Aviation

Prodloužení pilotního průkazu PPL(A)

Pilotní průkaz PPL(A)CPL(A) má platnost doživotně. Nicméně, pro létání na jednomotorových pístových letadlech všeobecného letectví je nutné prodloužit kvalifikaci SEP LAND (Single Engine Piston Land). Platnost kvalifikace SEP LAND je 2 roky. K tomu, abyste mohli prodloužit SEP LAND, máte 2 možnosti – administrativní prodlouženíletové přezkoušení.

1. Administrativní prodloužení SEP LAND před koncem platnosti

Administrativní prodloužení pilotního průkazu, tedy bez nutnosti absolvovat přezkoušení s leteckým examinátorem, je možné, pokud máte stále platný pilotní průkaz a splňujete následující podmínky:

 • minimálně 12 hodin letu
 • z toho 6 hodin jako PIC
 • 12 vzletů a přistání
 • minimálně 1 hodina letu s instruktorem FI(A)

Let s instruktorem lze nahradit jakýmkoliv jiným přezkoušením odborné způsobilosti nebo zkouškou dovednosti pilota letounů. Můžete se tedy například přeškolit na nový typ letounu; tento čas strávený s instruktorem se vám započte do potřebného náletu pro prodloužení. Tato kvalifikace se hodnotí za posledních 12 měsíců platnosti. Nově, od roku 2020, lze do náletu pro administrativní prodloužení započítat i hodiny z UL letadel.

Platí to, pokud předmětné UL letouny / TMG odpovídají definici a kritériím příslušné třídy letounů, tedy obecně aerodynamicky řízené motorové UL letouny. Na UL letadle však nelze realizovat potřebnou 1 hodinu letu s instruktorem.

2. Letové přezkoušení

Pokud nesplňujte tyto podmínky, tak je pro prodloužení nutné absolvovat let s examinátorem, který v případě úspěchu kvalifikaci prodlouží. Tento let se oficiálně jmenuje „Přezkoušení odborné způsobilosti“. I když byste splňovali podmínky pro administrativní prodloužení, nic vám nebrání vybrat si letové přezkoušení.

Co když mám propadlou kvalifikaci SEP LAND?

Pokud vám vyprší platnost kvalifikace SEP land (byť jen o jeden den), je nutné absolvovat let s examinátorem, stejně jako v případě nedostatečné doby letu pro administrativní prodloužení. Před tímto letem není předem stanovena žádná výcviková osnova ani počet hodin; je na jednotlivých leteckých školách, aby stanovily obsah výcviku pro každého žadatele. Pokud máte zájem o obnovení prošlé kvalifikace, neváhejte nás kontaktovat pro individuální řešení.

Prodloužení kvalifikace NIGHT(A)

Tato kvalifikace má platnost po jejím úspěšném zapsání do pilotního průkazu a nevyžaduje obnovu.

Noční výcvik v C – 172M u nás v Blue Sky Aviation

Prodloužení kvalifikace MEP(A)

Stejně jako u kvalifikace SEP LAND je nutné obnovit kvalifikaci MEP LAND, aby bylo možné působit jako PIC na vícemotorovém letounu, avšak tato kvalifikace musí být obnovena každoročně, ne každé dva roky, jako je tomu u SEP LAND. Tuto kvalifikaci nelze obnovit administrativně.

Požadavky na obnovu jsou následující:

• Podstoupit zkoušku z dovedností s FE/CRE vyšetřovatelem.

• Během platnosti kvalifikace provést nejméně 10 trasových sektorů jako pilot na příslušném typu letounu nebo nejméně 1 trasový sektor jako pilot příslušného typu letounu spolu s exeminátorem. Tento let může být kombinován s zkouškou z dovedností.

Zkouška z dovedností musí proběhnout nejpozději 3 měsíce před koncem platnosti kvalifikace.

Výjimka pro piloty zaměstnané v komerční letecké dopravě:

Pilot zaměstnaný leteckým dopravcem, který absolvoval zkoušku z dovedností s leteckým dopravcem společně se zkouškou z prodloužení platnosti kategorie/typu letounu, nemusí splňovat požadavek na linkové sektory pro prodloužení platnosti své kategorie/typu letounu používané v komerční letecké dopravě.

Náš Diamond DA-42 využíván pro více-motorové výcviky v naši letecké škole

Přístrojová kvalifikace IR(A)

Platnost kvalifikace pro lety podle přístrojů je 1 rok.

Pro prodloužení platnosti kvalifikace je nutné podstoupit zkoušku letových dovedností s exeminátorem, která musí být dokončena před vypršením oprávnění.

Zkouška pro prodloužení platnosti kvalifikace může být absolvována každé 2 obnovení nebo, jinými slovy, každé 2 roky, na certifikovaném simulátoru FNTP II. Naše letecká škola disponuje certifikovaným simulátorem CESSNA 172S FNPT II G1000. Zkouška probíhá v přítomnosti exeminátorem schváleného ÚCL, ale na rozdíl od zkoušky v letadle nabízí simulátorová zkouška mnoho výhod:

 • Nízké náklady na pronájem simulátoru
 • Žádné náklady na let na IFR letiště
 • Žádné poplatky za přistání
 • Žádné navigační poplatky za přiblížení
 • Zkouška může probíhat za jakýchkoli povětrnostních podmínek
 • Zkouška může probíhat kdykoli během dne

Pro podrobnější informace o prodloužení této kvalifikace pomocí simulátoru FNTP II navštivte naši webovou stránku zde.

Obnovení kvalifikace:

V případě vypršení platnosti nástrojového letu musí žadatel splnit následující podmínky pro obnovení svých práv:

 • Absolvování osvěžovacího výcviku u schválené vzdělávací organizace, je-li to považováno za nutné k dosažení požadované úrovně způsobilosti pro část nástrojového letu zkoušky dovedností.
 • Držení příslušné kategorie nebo typové kvalifikace.
 • Úspěšné absolvování zkoušky z dovedností (letová zkouška).

Pokud platnost IR vypršela před méně než sedmi lety, musí žadatel absolvovat osvěžovací výcvik u ATO a úspěšně absolvovat zkoušku z dovedností.

Pokud platnost IR vypršela před více než sedmi lety, musí žadatel absolvovat osvěžovací výcvik u ATO, složit teoretický zkoušku a následně úspěšně absolvovat zkoušku z dovedností.

IR(A) výcvik na simulátoru CESSNA172S FNPT II G1000 u nás v Blue Sky Aviation

Prodloužení kvalifikace BIR(A)

Doba platnosti této kvalifikace je stejná jako IR(A), avšak způsob jejího prodloužení je odlišný. U této kvalifikace nelze využít možnosti 1x za dva roky přezkoušení o odborné způsobilosti s exeminátorem na simulátoru. Způsoby prodloužení jsou administativní a přezkoušením odborné způsobilosti v letadle s exeminátorem.

1. Administrativní prodloužení požadavky:

 • 6 letových hodin podle IFR ve funkci PIC
 • minimálně 3 postupy příblížení podle přístrojů
 • cvičný let s instruktorem, který je opravněn poskytovat výcvik pro získání kvalifikace BIR v minimální délce 1 hodiny

2. Přezkoušení odborné způsobilosti s exeminátorem.

 • musí být provedeno v období 3 měsíců před koncem platnosti kvalifikace

Možnost prodloužení kvalifikace administrativně, lze pouze 1x za dva roky, neboli při každém druhém prodloužení platnosti. 1x za dva roky je povinností absolvování přezkoušení odborné kvalifikace s exeminátorem. Dále je povinností mít platný SEP LAND / MEP LAND podle toho zda je pilot držitel kvalifikace BIR/SE nebo BIR/ME.

Prodloužení pilotního průkazu CPL(A)

Platnost CPL(A) – SEP LAND je 2 roky a podmínky pro obnovu a prodloužení jsou stejné jako pro průkaz PPL(A).

C-172RG – Využívaná na CPL(A) výcvik u nás v Blue Sky Aviation

Instruktor FI(A)

Platnost kvalifikace instruktora je 3 roky. Pro prodloužení platnosti osvědčení FI je třeba splnit 2 z následujících 3 požadavků:

 1. Poskytnout minimálně 50 hodin letového výcviku v příslušné kategorii letadla jako instruktor FI, TRI, CRI, IRI, MI nebo jako examinátor během platnosti osvědčení. Pokud se jedná o prodloužení práv k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace IR, minimálně 10 z těchto hodin musí být letový výcvik IR a musí být provedeny během dvanácti měsíců před skončením platnosti osvědčení FI.
 2. Účast na udržovacím semináři pro instruktory během platnosti osvědčení FI.
 3. Absolvovat hodnocení odborné způsobilosti s examinátorem do dvanácti měsíců před skončením platnosti osvědčení FI.

Každé 2. následující prodloužení platnosti osvědčení FI(A) vyžaduje absolvování hodnocení odborné způsobilosti s examinátorem. Domyslet a spojit

Obnovení kvalifikace instruktora v případě, že platnost osvědčení FI vyprší, žadatel musí během dvanácti měsíců před obnovením:

 • Úspěšně absolvovat udržovací seminář pro instruktory
 • Projít hodnocením odborné způsobilosti s examinátorem.

ICAO Angličtina

Jedna z důležitých kvalifikací, kterou musí mít každý pilot, který létá do zahraničí nebo mluví anglicky na letecké frekvenci, je ICAO angličtina. Doba platnosti této kvalifikace se počítá od okamžiku, kdy je zaznamenána do pilotního průkazu příslušným úřadem civilního letectví. To znamená, že platnost začíná ne od obdržení certifikátu od schválené organizace, u které jste zkoušku absolovali, ale od zápisu této kvalifikace do vašeho pilotního průkazu.

ICAO LEVELPLATNOST
LEVEL 44 ROKY
LEVEL 56 LET
LEVEL 6NEOMEZENĚ

Pokud uvažujete o získání nebo prodloužení ICAO angličtiny, navštivte stránky ICAO English, kde najdete bližší informace a termíny dostupných zkoušek.

Průkaz radiotelefonisty

Průkazy VFLOFL mají stejnou platnost, a to po dobu 5 let. Průkazy vydané po roce 2019 mají však prvotní platnost 10 let. Pro jejich prodloužení je zapotřebí pouze prokázat alespoň jednoletou praxi v používání palubní radiostanice a uhradit správní poplatek ve výši 200 Kč. Pilot dokládá splnění těchto podmínek čestným prohlášením a předložením kopie pilotního průkazu, nebo potvrzením praxe, například od zaměstnavatele. Správní poplatek je třeba uhradit před samotným prodloužením platnosti průkazu, a potvrzení o této platbě je povinnou přílohou formuláře pro prodloužení průkazu. Instrukce od ČTU však stanoví, že žádost o prodloužení je nutné zaslat nejpozději 30 dní před uplynutím platnosti.

Co když mi průkaz propadl?

Pokud zažádáte o prodloužení méně než 30 dní před uplynutím platnosti, nebo dokonce zapomenete úplně, nemusíte mít obavy. Opakování zkoušky vám nehrozí. Budete však muset prokázat dvouletou praxi v používání radiostanice a zaplatit vyšší správní poplatek ve výši 400 Kč.

Shrnutí platností průkazů a jednotlivých zapsaných kvalifikacích

LicenceZapsaná kvalifikacePlatnostSprávní úřad
PPL/CPL/ATPLNeomezenáÚCL
 SEP LAND2 rokyÚCL
MEP LAND1 rokÚCL
IR(A)1 rokÚCL
BIR(A)1 rokÚCL
FI(A)3 rokyÚCL
NIGHT (A)NeomezenáÚCL
ICAO ANJ  lvl. 44 rokyÚCL
ICAO ANJ  lvl. 56 letÚCL
ICAO ANJ lvl. 6NeomezenáÚCL
ULL(A) 2 rokyLAA ČR
Průkaz radiotelefonisty10 let (poté každých 5 let)*ČTU
*Od roku 2019 je počáteční platnost licence 10 let, s dalším prodloužením po 5 letech.


Doufáme, že tento článek vám poskytl užitečné informace ohledně procesu prodlužování a obnovování pilotních licencí. Pokud máte zájem o obnovení některé z kvalifikací, nebo potřebujete sehnat leteckého examinátora, neváhejte nás kontaktovat. Jsme k dispozici na telefonním čísle +420 725 964 081 nebo emailem na adrese info@blueskyaviation.cz. Rádi vám poskytneme další informace a pomůžeme vám s vašimi potřebami v oblasti pilotního výcviku.