Pojištění odpovědnosti pro piloty

Získat pojištění pilota on-line

Pojištění u SV pojišťovna, a.s. (bývalá ERGO pojišťovna, a.s.)

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pilotů, žáků i instruktorů leteckých škol za škodu vzniklou na letadle, které není v jejich vlastnictví, bylo jim však zapůjčeno nebo ho užívají z jiného právního důvodu.

V jakém rozsahu si pojištění sjednat?

Naše společnost BLUE SKY AVIATION požaduje po pilotech, kteří si u nás pronajímají letadla, aby měli:

  • Pojištění odpovědnosti pilota sjednané s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 200 000 Kč.
  • Územní platnost pojištění pak závisí, na tom kde piloti létají. Pokud jejich lety nepřesahují hranice ČR, mohou být pojištěni pouze pro území ČR. Všichni ostatní pak minimálně v rozsahu Evropy.
  • Pojištění odpovědnosti pro piloty vyžadujeme také u žáků v pilotním výcviku s limitem pojistného plnění min 200 000 Kč a s územní platností Evropa/celý svět, neboť v rámci výcviku mohou být zařazeny lety i mimo ČR.

Všem pilotům doporučujeme sjednat si pojištění včetně pojištění finančních škod / finanční újmy. Jedná se o následné finanční škody, čímž se rozumí například ušlý zisk a náklady poškozeného, které nejsou škodou na zdraví, na životě nebo na věci, ale vznikly v souvislosti s ní (např. náklady na transport poškozeného letadla, ušlý zisk za pronájem letadla apod.). Tyto následné finanční škody budou v případě poškození letadla také na pilotovi nárokovány.

Proč požadujeme, aby měli piloti sjednané toto pojištění?

Všechny naše letadla jsou havarijně pojištěny. Havarijní pojištění na našich letadlech je sjednáno s 200 000 Kč spoluúčastí. Pokud dojde k poškození letadla vinou pilota, budeme škodu do výše spoluúčasti požadovat po pilotovi. Stejně tak i případný ušlý zisk, či náklady související s transportem letadla do servisu.

Získat pojištění pilota on-line

Srovnání pojištění odpovědnosti pilotů

Pojištění odpovědnosti pro piloty lze v ČR v současné době sjednat u dvou pojišťoven:

  • ČSOB pojišťovna – pojištění pro piloty se nazývá Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na letadle
  • SV pojišťovna (bývalá ERGO pojišťovna) – pojištění pro piloty se nazývá Pojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na vypůjčeném letadle
Pojišťovna ČSOB pojišťovna SV pojišťovna
Název produktu Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na letadle Pojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na vypůjčeném letadle
Kdo může sjednat pojištění Pilot letadla GPL,ULL,PPL,CPL,ATPL
Letecký instruktor
Žák ve výcviku
Pilot letadla GPL,ULL,PPL,CPL,ATPL
Letecký instruktor
Žák ve výcviku
Limit pojistného plnění Až 600 000 Kč Až 600 000 Kč
Spoluúčast 10% z celkové škody 10% na pojistné události
Územní platnost ČR a SR nebo Celý svět Celý svět
Produkty Standard – je náhrada všech materiálních škod vzniklých na letadle
Exclusive – včetně připojištění finanční újmy
Standard – je náhrada všech materiálních škod vzniklých na letadle
Exclusive – včetně připojištění finančních škod
Trvání smlouvy Na dobu určitou – 3,6,9,12 měsíců Na dobu určitou – 3,6,9 měsíců.
Na dobu neurčitou s roční automatickou prolongací
Způsob sjednání Offline sjednání přes web dotazník
Offline platba
Platnost po zaplacení
Online sjednání
Online platba
Okamžitá platnost
Cena za roční pojistné plnění 200 000 Kč rozsah Evropa Standard: 4510 Kč
Exclusive: 7300 Kč
Standard: 3 990 Kč
Plus: 5 990 Kč
Slevy 10% bonus za bezeškodní průběh a pilotní průkaz 1-2 roky
15% bonus za bezeškodní průběh a pilotní průkaz více než 2 roky
5% ročně za bezeškodní průběh maximálně 15%
Příplatky 10% žák ve výcviku není
Interiér Columbia 350 OK-WSM

LÉTEJTE S NÁMI! – Pronájem letadel

Pro začínající i stávající piloty, pro výuku v leteckých školách, na pozorovací, fotografické a vyhlídkové lety, ale i pro lety do vzdálenějších destinací!

Naše letadla jsou:
– Moderní, spolehlivá a nadstandardně vybavená.
– Pravidelně a pečlivě servisovaná.
– Čistá, navoněná a v 100% stavu.
– Naše letadla jsou vám k dispozici, vždy připravena dobře posloužit!

Letadla lze pronajmout samostatně nebo s pilotem. 

Pronájem letadel

Proč si vybrat BLUE SKY AVIATION?

MODERNÍ LETADLOVÝ PARK

CESSNA PILOT CENTRUM

SIMULÁTOR FNPT II

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

ON-LINE VÝUKA TEORIE