Získali jsme certifikát pro provádění zkoušek z ICAO angličtiny

Sdílet příspěvek

Získali jsme certifikát pro provádění zkoušek z angličtiny ICAO

Rozšířili jsme portfolio našich služeb pilotům a budoucím pilotům o provádění zkoušek z angličtiny ICAO. Zkouška z ICAO angličtiny je povinná pro všechny piloty a žáky ve výcviku, kteří létají mimo území státu, kde jsou rodilými mluvčí. Tj. čeští piloti ji potřebují pro lety mimo území České a Slovenské republiky, cizinci pak pro výcvik v ČR.

Zkoušky z angličatiny ICAO budou probíhat pravidelně 1x měsíčně, obvykle 3-tí neděli v měsíci. Zkoušce bude předcházet přípravný kurzu na zkoušku z letecké angličtiny ICAO v rozsahu 3 hodin. Tento přípravný kurz je určený zájemcům o zkoušku pro oživení znalostí, tak aby při zkoušce podali maximální výkon. Přípravny kurz je pouze pro zájemce a není povinnou součástí zkoušky z angličtiny ICAO.

Zkoušky z angličtiny ICAO mohou dle domluvy probíhat individuálně i mimo vypsané termíny.

Více informací o obsahu zkoušky a přípravného kurzu, cena zkoušky a nejbližší termíny zkoušek: