Průkaz radiotelefonisty

Profesní zkouška

Každý pilot letadla, který létá nebo dělá výcvik na území České republiky, potřebuje mít průkaz radiotelefonisty. Průkaz radiotelefonisty musí získat minimálně před prvním sólo (samostatným) letem. Průkaz radiotelefonisty vás opravňuje k používání radiostanice na palubě letadla.

Typy průkazů radiotelefonisty

Na výběr máte ze dvou průkazů: omezený (OFL) nebo všeobecný (VFL). Oba vydává Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Omezený průkaz dává pilotům oprávnění létat pouze na území České republiky, zatímco všeobecný využijete i za hranicemi. Pakliže plánujete v budoucnu podnikat letecké výlety za hranice území České republiky, či v rámci výcviku letět do zahraničí, tak doporučujeme si rovnou udělat průkaz VFL. 

Jak průkaz získat

  1. Průkaz radiotelefonisty vydává Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na základě zkoušky, která probíhá přímo v učebnách Českého telekomunikačního úřadu v Praze nebo Ostravě. Zkouška probíhá v českém jazyce.
  2. Druhou možností vhodnou především pro cizince, kteří nemluví česky, je uznání zkoušky radiotelefonisty získané v jiné členské zemi EU.  Pilot předloží ČTÚ certifikát o složení zkoušky v jiné členské zemi EU a ČTÚ vystaví pilotovi všeobecný průkaz radiotelefonisty.
  3. Naše doporučení, pro žadatele s omezenými časovými možnostmi, s blížícím se prvním SOLO letem, či s delší dojezdovou vzáleností k testovacím místům ČTU v Praze nebo Ostravě, je zvolit zkoušku s naší partnerskou holandskou společností. Výhoda absolvování zkoušky u naší partnerské organizace spočívá v absenci písemného testu, nižší časové náročnosti na vykonání zkoušky a rychlejší rezervaci termínu. Po vykonání zkoušky obdržíte certifikát, na základě kterého vám ČTU vydá Všeobecný průkaz radiotelefonisty (VFL) (viz bod 2). Veškerou administrativu spojenou s tímto procesem za vás samozřejmě zpracujeme, vy nám pouze zašlete emailem kopie vybraných dokumentů.

 

Zkouška na ČTÚ

Zkouška s Holandskou společností

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.