Školení pro instruktory dle AMC1

Dle standardu EASA: PART-FCL

školení pro instrtuktory letadel

Obnovovací školení pro letové instruktory (FI) podle AMC 1 FCL.940.FI(a)(2) je určený letovým instruktorům pro prodloužení platnosti jejich osvědčení FI a IRI. Absolvovat školení pro letové instruktory je požadováno Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) alespoň 1x za 3 roky. Školení probíhá pouze prezenčně. Termín konání školení je zveřejňován na našich stránkách nebo také prostřednictvím ÚCL.

Předměty studia

viz popis kurzu

Požadavky

Kariéra

Obnovovací seminář pro letové instruktory (FI) podle AMC 1 FCL.940.FI(a)(2) pro prodloužení platnosti osvědčení FI a IRI by mělo být pořádané schválenou výcvikovou organizací (ATO) – schválenou leteckou školou. Konání semináře je oznamováno a schvalováno Úřadem pro civilní letectví (ÚCL). Letový instruktoři jsou povinni absolvovat obnovovací seminář pro letové instruktory (FI) alespoň 1x za 3 roky.

Popis kurzu

Obsah kurzu:

 • nové nebo aktuální předpisy nebo nařízení s důrazem na znalost části FCL a provozních požadavků;
 • výuka a učení;
 • výukové techniky;
 • role instruktora;
 • národní předpisy (podle potřeby);
 • lidský faktor;
 • bezpečnost letu, prevence incidentů a nehod;
 • letové dovednosti;
 • právní aspekty a postupy prosazování;
 • navigační dovednosti včetně nových nebo současných radionavigačních prostředků;
 • výuka létání podle přístrojů;
 • témata týkající se počasí včetně metod distribuce;
 • jakékoli další vybraná témata.

Proč si vybrat Blue Sky Aviation

Distanční kurzy teorie s online výukou a video konferencemi

Studijní materiály v ceně kurzu

Zahájení kurzů teorie 6x během roku

Možnost individuálně přizpůsobit studium

Letecká škola v blízkosti Prahy

Vysoká úspěšnost našich studentů u zkoušek

Naše škola si díky Simulátoru Airbus A320 FNPT II MCC APS zajistila vedoucí postavení nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Simulátor  Airbus A320 FNPT II MCCsplňuje požadavky EASA pro výcvik pilotů Airline Pilot Standard (APS).

Letadlový park BSA tvoří letouny CESSNA vybavené moderní avionikou používanou v dopravních letadlech. Všechny letouny jsou pečlivě a pravidelně servisované.

Blue Sky Aviation je certifikovanou společností mezinárodní sítě leteckých škol CESSNA PILOT CENTER provozovanou výrobcem letounů Cessna, americkou společností Textron Aviation.

Pilotní výcvik od 0 až po profesionálního pilota dopravního letounu dle evropských standardů EASA. Získané licence a kvalifikace jsou platná ve všech zemích Evropské unie.

Nemáte dostatek vlastních finančních prostředků na výcvik? Pomůžeme vám zajistit financování vašeho pilotního výcviku.

Vyjdeme maximálně vstříc vašim potřebám a požadavkům jak ve výcviku, tak při pronájmu letounů. Letové i teoretické kurzy jsou formou individuálních lekcí, pouze instruktor a student.

Materiály pro studium teorie a testové otázky pro přípravu na zkoušky jsou pro vás dostupné non stop on-line i off-line prostřednictvím našeho unikátního e-learningového portálu. Oxford Aviation Academy učebnice pro výuku teorie jsou zdarma. 

Letadla pro vaše lety si rezervujete sami v našem on-line rezervačním systému.

Nabízíme vlastní ubytování pro studenty naší letecké školy přímo na našem letišti Kladno nebo vedle letiště Václava Havla v Praze – 20 min od nás.

Objednat kurz

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.