Letecká ICAO angličtina - Zkouška

Profesní zkouška dle standardu EASA PART-FCL

Prezenčně na Letišti Kladno

Online z celého světa

Trvá 25-45 min

Přípravný kurz ke zkoušce

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) zavedla požadavky na jazykové znalosti pro dispečery a piloty letového provozu s cílem celosvětově zlepšit úroveň jazykových znalostí a snížit frekvenci komunikačních chyb.
Letecká škola BLUE SKY AVIATION je Úřadem pro Civilní letectví (ÚCL) schválenou organizací pro zkoušky z angličtiny ICAO (ICAO EN). Zkouška z ICAO angličtiny je povinná pro všechny piloty a žáky ve výcviku pilota, kteří létají mimo území státu, kde jsou rodilými mluvčí. Cílem zkoušky je otestování úrovně jazkových znalostí pilota v komunikaci při mezinárodním letovém provozu. Dosažená úroveň jazykových znalostí se zapisuje do pilotního průkazu pilota včetně doby platnosti zkoušky. Zkouška z ICAO EN v naší letecké škole může probíhat prezenčně nebo online.

 

DŮLEŽITÉ: Rezervace termínu zkoušky

Termín ICAO EN zkoušky rezervujte nejpozději 3 dny před plánovaným termínem zkoušky z důvodu oznamovací povinnosti k Úřadu pro civilní letectví.

Je-li žadatel o jazykovou zkoušku angličtiny ICAO držitelem průkazu způsobilosti pilota vydaného zahraničním úřadem nebo o průkaz způsobilosti pilota vydávaný zahraničním úřadem bude žádat, musí tuto skutečnost oznámit alespoň 5 kalendářních dnů před plánovaným termínem zkoušky. V případě, že tak žadatel neúčinní, nebude moci být ke zkoušce připuštěn.

 

Témata zkoušky ICAO EN

Úrovně hodnocení znalostí a platnost zkoušky

ICAO LEVEL 4

Platnost 4 roky

ICAO LEVEL 5

Platnost 6 let

ICAO LEVEL 6

Platnost neomezená

Prezenční zkouška

On-line zkouška

Termíny zkoušek

Naše letecká škola vypisuje pravidelné termíny zkoušek 1x měsíčně. Možné jsou i individuální termíny mimo vypsané termíny. Zkoušku ICAO EN lze skládat prezenčně na Letišti Kladno nebo online. 

 

DŮLEŽITÉ:
Rezervace termínu zkoušky

Termín ICAO EN zkoušky rezervujte nejpozději 3 dny před plánovaným termínem zkoušky z důvodu oznamovací povinnosti k Úřadu pro civilní letectví.

Jste-li držitelem průkazu způsobilosti pilota vydaného úřadem mimo ÚCL Česko nebo o průkaz způsobilosti pilota vydávaný jiným úřadem než ÚCL Česko budete žádat, musíte tuto skutečnost oznámit alespoň 5 kalendářních dnů před plánovaným termínem zkoušky. V případě, že tak neúčiníte, nebudete moci být ke zkoušce připuštěni.

Přípravný kurz ke zkoušce

Zájemci o zkoušku z angličtiny ICAO mají možnost zúčastnit se přípravného kurzu na zkoušku z letecké angličtiny ICAO. Nabízíme dvě úrovně kurzů s ohledem na zkušenosti a znalosti anglického jazyka zájemce o zkoušku.

  • Intenzivní 3 hodinový „refresh“ znalostí z angličtiny ICAO. Kurz předchází zkoušce z angličtiny ICAO a probíhá online v den zkoušky.
  • Individuální kurz letecké ICAO angličtiny v délce 10 hodin

Přihlásit se na zkoušku ve vypsaném termínu

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Přihlásit se na zkoušku s individuálním termínem

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.