Převod a validace zahraniční pilotní licence

FAA, FAVT (Rosaviacija) >> EASA

Jak na převod nebo validaci vaší pilotní licence, kterou jste získali v zahraničí, respektive ve státě mimo Evropskou Unii (EU), např. ve Spojených státech podle FAA legislativy či v Ruské federaci dle FAVT na evropskou podle legislativy EASA dle Part-FCL a Part-MED?

Konverze vs. validace zahraniční pilotní licence

Evropská legislativa nabízí 2 možnosti:

Konverze

První možností je převod nebo častěji používané slovo konverze vaší zahraniční licence na evropskou, kdy vám úřad po splnění daných podmínek vydá nový pilotní průkaz dle evropské legislativy EASA. Základním předpokladem pro konverzi zahraničního průkazu na evropský je nutnost prokázat se trvalým pobytem v ČR.  Tato podmínka neplatí v případě převodu pilotního průkazu vydaného dle legislativy FAA, kde má EU dohodu s USA o uznávání kvalifikací.

Validace

Druhou možností je validace neboli také uznání platnosti vaší zahraniční licence pro létání v Evropě. V tomto případě se prokazujete vaší zahraniční licencí a zároveň vydaným potvrzením o jejím uznání – validaci pro létání v Evropě. Validace je určena především pro cizince bez trvalého pobytu v ČR. Validaci mohou využít cizinci, kteří chtějí v ČR(EU) létat např. time-building. Validace se vydává vždy na 1 rok.

Podmínky konverze (převod) licence FAA na FCL (EASA)

PPL

PPL/CPL IR

Nálet PIC < 50 hod

PPL/CPL IR

Nálet PIC > 50 hod

*Zkouška dovednosti PPL – Žadatel musí úspěšně absolvovat letové zkoušky dovednosti pro vydání příslušného průkazu pilota, typových anebo třídních kvalifikací, případně přístrojové kvalifikace. Před započetím zkoušky dovednosti musí pilot examinátorovi prokázat teoretickou znalost předmětu letecký zákon a komunikace v rozsahu znalostí soukromého pilota.
** Zkouška dovednosti IR – Žadatel musí úspěšně absolvovat letové zkoušky dovednosti. Před započetím zkoušky dovednosti musí pilot examinátorovi prokázat teoretickou znalost předmětu právní předpisy v oblasti letectví, plánování a sledování letu, pravidla pro let podle přístrojů (IFR) – komunikace v rozsahu znalostí držitele přístrojové kvalifikace. Pokud je nálet IFR nižší jak 50 hod, musí žadatel složit teoretickou zkoušku z uvedených předmětů na ÚCL.​

Podmínky konverze (převod) licence získané mimo EU

PPL

Nálet PIC < 100 hodin

PPL

Nálet PIC > 100 hod

PPL/CPL IR

Nálet PIC < 50 hod

PPL/CPL IR

Nálet PIC > 50 hod

CPL

ATPL


*Zkouška dovednosti – Žadatel musí úspěšně absolvovat letové zkoušky dovednosti pro vydání příslušného průkazu pilota, typových anebo třídních kvalifikací, případně přístrojové kvalifikace.

Podmínky validace licence získané mimo EU

CPL/ATPL

PPL s IR

PPL

*Zkouška dovednosti – Absolvovat formou zkoušky dovednosti požadavky na prodloužení platnosti pro typovou nebo třídní kvalifikaci odpovídající oprávněním dle daného průkazu způsobilosti. Prokázat znalost příslušných částí provozních požadavků a přílohy I (část FCL) nařízení č. 1178/2011 examinátorovi během zkoušky dovednosti.
**Zkouška dovednosti IR – Absolvovat zkoušku dovednosti pro přístrojovou kvalifikaci a typovou nebo třídní kvalifikaci odpovídající oprávněním dle daného průkazu způsobilosti.  Prokázat znalost právních předpisů v oblasti letectví, leteckého meteorologického kódu, provedení letu a plánování (přístrojové kvalifikace) a lidské výkonnosti examinátorovi během zkoušky dovednosti.
***Zkouška dovednosti PPL – Absolvovat zkoušku dovednosti v rozsahu PPL.  Prokázat znalost právních předpisů v oblasti letectví a lidské výkonnosti examinátorovi během zkoušky dovednosti.

Zdroj: CAA – ZLP – 168

Zvyšování kvalifikace pilotů se zahraniční pilotní licencí

Piloti s pilotní licencí/průkazem vydaným mimo EU si mohou v ČR nebo jiném státě EU svoji kvalifikaci i zvyšovat. Pokud splní všechny požadavky dle evropské legislativy pro zahájení výcviku, mohou nastoupit k výcviku v jakékoliv české letecké škole.

Po ukončení výcviku musí složit předepsané zkoušky na ÚCL a pokud budou úspěšní, úřad jim vydá potvrzení o získání příslušné kvalifikace. Kvalifikaci jim však nezapíše do jejich pilotního průkazu, protože nesmí do pilotní licence vydané v jiném státě zapisovat. Je pak na studentovi, aby se obrátil na stát vydání jeho pilotní licence a požádal o uznání nově získané kvalifikace a zápis do jeho pilotního průkazu.

Zvýšení kvalifikace z PPL na CPL

Pilot je držitelem PPL(A) licence získané mimo EU a rád by pokračoval v ČR v dráze profesionálního pilota a získal licenci CPL(A) včetně IR(A) a dalších potřebných kvalifikací dle EASA standardů.

Dle stanoviska ÚCL, pokud uchazeč absolvuje v ČR celý výcvik CPL (teoretický kurz, teoretická zkouška, praktický výcvik, skill test), bude mu vydán EASA CPL(A). Pokud bude létat pouze výcvik ve dvojím řízení s instruktorem, pak nepotřebuje ani validovat stávající průkaz vydaný v zahraničí. Všechny nově získané kvalifikace i typové zkoušky mu budou zapsány do průkazu CPL vydaného v ČR dle EASA.