Pojištění pro piloty

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pilotů, žáků i instruktorů leteckých škol za škodu vzniklou na letadle, které není v jejich vlastnictví, bylo jim však zapůjčeno nebo ho užívají z jiného právního důvodu.

V jakém rozsahu si pojištění sjednat?

Naše letecká škola požaduje po pilotech, studentech a instruktorech pojištění odpovědnosti pilota v rozsahu:

Všem pilotům doporučujeme sjednat si pojištění včetně pojištění finančních škod / finanční újmy. Jedná se o následné finanční škody, čímž se rozumí například ušlý zisk a náklady poškozeného, které nejsou škodou na zdraví, na životě nebo na věci, ale vznikly v souvislosti s ní (např. náklady na transport poškozeného letadla, ušlý zisk za pronájem letadla apod.). Tyto následné finanční škody budou v případě poškození letadla také na pilotovi nárokovány.

Proč požadujeme, aby měli piloti sjednané toto pojištění?

Všechny naše letadla jsou havarijně pojištěny. Havarijní pojištění na našich letadlech je sjednáno s 200 000 Kč spoluúčastí. Pokud dojde k poškození letadla vinou pilota, budeme škodu do výše spoluúčasti požadovat po pilotovi. Stejně tak i případný ušlý zisk, či náklady související s transportem letadla do servisu.