Zásady ochrany osobních údajů

Čtěte, jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), podle zákona. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, č. 110/2019 Sb. (dále jen „zákon“).
Správce osobních údajů 

BLUE SKY AVIATION s.r.o. , IČ 02238276, DIČ: CZ02238276  sídlem Huppnerova 1169/1, 161 00 Praha 6

 
Jaké údaje a proč sbíráme
 • Kontaktování a poptávka služeb
V kontaktním formuláři sbíráme jméno, telefon, e-mail, adresu,  datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo pasu, fakturační údaje, abychom Vám mohli odpovědět na dotazy a poptávky v rámci budoucího plnění smlouvy, abychom mohli připravit návrh řešení a cenovou nabídku.
 • Objednávka služeb
Z důvodu plnění smlouvy a zákonné povinnosti od Vás sbíráme následující údaje: jméno, e-mail, název firmy, IČO, DIČ a fakturační adresu, abychom mohli řádně vyřídit Vaši objednávku a kvůli vystavování a archivaci daňových dokladů.
 • Profesní zkouška z letecké (ICAO) angličtiny
Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány v rozsahu výslovně uvedeném níže:
jméno a příjmení, titul nebo akademický titul, datum a místo narození, číslo občanského průkazu (OP) a místo a datum jeho vydání, bydliště, číslo průkazu pilota včetně platnosti kvalifikace zapsané v průkazu, číslo průkazu radiotelefonisty včetně doby platnosti, lékařské potvrzení, jeho omezení a doba platnosti, jakož i údaje nezbytné pro kontakt a fakturaci. 

Jak dlouho údaje uchováváme
 • Zaslání poptávkového formuláře: po dobu 1 roku.
 • Odeslání dotazu a poptávky: po dobu 1 roku.
 • Objednávka: po dobu stanovenou zákonem.
 • Zkouška z letecké angličtiny: na dobu neurčitou
Kdo údaje zpracovává
Zpracovatelem údajů je:
 • BLUE SKY AVIATION s.r.o. , IČ 02238276, DIČ: CZ02238276  sídlem Huppnerova 1169/1, 161 00 Praha 6, která provozuje tento web.
 • Společnost Google jako provozovatel aplikace  Google Analytics 
Soubory cookie
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Pomocí nich měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.  Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.
Cookies smíme obvykle zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Souhlas není potřeba pro nezbytné cookies. Ty jsou potřeba pro to, aby byly naše webové stránky vůbec funkční. Pro využití těchto cookies nepotřebujeme váš souhlas ani je nemůžete odmítnout.
Jaké přesně používáme soubory cookie a další informace o ukládání cookies naleznete zde: https://blueskyaviation.cz/zasady-cookies-eu
Na co máte právo
 • Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
 • Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů, s výjimkou údajů, které jsou povinně vedeny podle zákonů, jako je zákon o účetnictví a zákon o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a provádějících právních předpisů.
Kam se můžete obrátit
Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás. Pokud nebudete s řešením Vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 6. 2023. Poslední aktualizace 1.6.202,