KURZY PRO VÝCVIK PILOT LETADLA

VÝCVIKOVÉ KURZY CERTIFIKOVANÉ DLE EASA STANDARDŮ

Profesionální pilot

Výcvikové kurzy pro piloty, kteří se chtějí stát profesionálními piloty

Soukromý pilot

Výcvikové kurzy pro soukromé potřeby, hobby a sportovní létání v ČR, ale i po celé EU

Kurzy teorie

Kurzy teorie od soukromého po dopravního pilota

Kurzy pro instruktory

Profesní kurzy pro letové instruktory

Typové a třídní kvalifikace

Výcvik na typovou nebo třídní kvalifikaci letadla

Profesní zkoušky

Zkoušky odborné způsobilosti, jako je zkouška ICAO angličtina nebo průkaz radiotelefonisty

Ostatní kurzy pro piloty

Kurzy pro rozšíření vašich pilotních dovedností, přípravný kurz ke zkoušce ICAO angličtiny

Zdokonalovací lety

Létejte jako velící pilot (PIC) pod dohledem instruktora

VÝCVIKOVÉ KURZY PROFESIONÁLNÍ PILOT

ATPL(A) Integrovaný kurz – dopravní pilot  je určen zájemcům o kariéru obchodního pilota civilní letecké dopravy. Pro zahájení výcviku není potřeba žádná předchozí zkušenost s létáním. Cílem výcviku je získání kvalifikace obchodního pilota pro civilní leteckou dopravu

 

Více  →

Pilotní licence soukromý pilot letadla PPL(A) opravňuje pilota provádět soukromé, rekreační či sportovní lety jednomotorovým letadlem ve dne a za viditelnosti země. Držitel licence je oprávněn provádět lety pouze pro soukromé účely, může vzít na palubu cestující, nemůže však létat za úplatu. Licence pilota soukromého letadla je základní licencí pro všechny zájemce o pilotní výcvik, kteří se chtějí stát profesionálními piloty.

Více  →

Kvalifikace noc (NIGHT(A)) je nezbytná kvalifikace pro profesionálního pilota. Tuto kvalifikaci je potřeba získat ještě před zahájením výcviku obchodní pilot letounů CPL(A) nebo kvalifikace IR(A) pro získání práv pro lety podle přístrojů v noci.

Více  →

Přístrojová kvalifikace založená na kvalifikovanosti CB-IR(A) je určená pro piloty, kteří mají předchozí zkušenosti s létáním podle přístrojů, avšak není to nutná podmínka. Tato kvalifikace odpovídá přístrojové kvalifikaci – IR(A) pro profesionální piloty. 

Více →

Přístrojová kvalifikace IR (A) umožňuje pilotovi provádět lety za takových meteorologických podmínek, kdy je viditelnost natolik snížená, že je nutné pro řízení letounu použít přístroje a to v jakékoli fázi letu.

Více →

Licence obchodní pilot letounů CPL(A) je první milník v profesionální letecké kariéře, v praxi to znamená, že již můžete vykonávat komerční lety za úplatu. Společně s kvalifikací pro noční létání NR a létání podle přístrojů IR(A) můžete létat ve dne i v noci za téměř jakýchkoli povětrnostních podmínek.

Více →

Třídní kvalifikace MEP (Multi-Engine Piston) opravňuje pilota létat na více-motorových pístových letounech za podmínek VMC (Visual meteorological conditions). 

Více →

Rozšíření třídní kvalifikace MEP o výcvik létání podle přístrojů tzv. přístrojová doložka  MEP IR (Multi-Engine Instrument Rating).

Více →

Kvalifikace MCC nebo-li kurz součinnosti vícečlenné posádky je nutný pro výkon práce pilota aerolinek na více-pilotních letounech (MPA). Výcvik MCC je požadován k přijímacímu řízení u aerolinek.

Více →

Kurz Jet Orientation Course (JOC) připravuje piloty před nástupem do výcviku typové kvalifikace na turbínové letouny. Výcvik klade důraz na osvojení si postupů a dovedností v pilotáži moderních turbínových letounů.

Více →

Základní výcvik MCC je rozšířen o výcvik pilotáže moderních turbínových letounů. Kurz MCC/JOC je časově i cenově výhodnější než studium kurzů samostatně.

Více →

Kvalifikace Advanced UPRT je určena především pro profesionální piloty k rozšíření jejich pilotních dovedností. Je nutnou podmínkou výcviku dopravních pilotů. Kvalifikace Advanced UPRT  je požadována u pilotů, kteří chtějí získat kvalifikaci pilota vícepilotního letounu.

Více →

KURZY TEORIE PRO PILOTY

Pilot dopravního letadla ATPL(A) je nejvyšší úroveň mezi pilotními licencemi. Licenci pilot dopravního letadla může získat pouze pilot, který absolvoval kurz teorie ATPL(A) u oprávněné letecké školy a úspěšně složí zkoušky z teorie pilota dopravního letadla na Úřadě pro civilní letectví.

Více  →

Kurz teorie obchodní pilot letadla CPL(A) je určen všem pilotům, kteří chtějí létat jako obchodní piloti tj. za peníze, ale jejich cíle není kokpit dopravního letadla. Absolvoventi kurzu teorie CPL(A) skládají zkoušku z teorie obchodního pilota na Úřadě pro civilní letectví. 

Více  →

Kurz teorie pro výcvik létání podle přístrojů IR(A) je určen všem pilotům, kteří chtějí létat soukromě za podmínek snížené viditelnosti tzv. instrument meteorological conditions (IMC). Kurz není vhodný pro zájemce o profesionální létání jako dopravní pilot. Dopravní piloti musí absolvovat kurz teorie dopravního pilota. 

Více →

Kurz teorie pro výcvik základní přístrojové kvalifikace BIR(A) je určen všem pilotům, kteří chtějí létat soukromě za podmínek snížené viditelnosti tzv. instrument meteorological conditions (IMC). Tato kvalifikace má oproti přístrojové kvalifikaci pro profesionální piloty IR(A) zjednodušenou teorii a zkrácený letový výcvik.

Více →

PPL(A) Kurz teoretické výuky – soukromý pilot (letoun) je určen zájemcům o výcvik k získání licence soukromého pilota PPL(A) nebo pilota lehkých letounů LAPL(A). Pro zahájení kurzu není potřeba žádná předchozí zkušenost s létáním. Absolventi kurzu se mohou následně přihlásit ke zkoušce z teorie soukromého pilota PPL(A) na Úřadě pro civilní letectví. 

Více →

VÝCVIKOVÉ KURZY PRO LETOVÉ INSTRUKTORY

Letovým instruktorem FI(A) může být jakýkoliv pilot s licencí soukromý (PPL), obchodní (CPL) nebo dopravní (ATPL) pilot s odpovídající letovou praxí a teoretickými znalostmi pro jednotlivé druhy pilotního výcviku, tj. od instruktora pro výcvik soukromého pilota, přes instruktora pro přístrojové létání až po instruktora obchodních pilotů.

Více  →

Kvalifikace instruktor přístrojové kvalifikace – IRI(A) opravňuje instruktora provádět výcvik pro získání kvalifikace pro létání podle přístrojů za podmínek snížené viditelnosti a to jak v letadle tak v certifikovaném simulátoru typu FNPT.

Více  →

Instruktorem třídní kvalifikace pro vícepilotní letouny CRI ME(A) opravňuje instruktora provádět výcvik pro získání kvalifikace pro létání s vícemotorovými letouny.

Více →

Kvalifikace letový instruktor pro Multi-crew cooperation (MCCI) neboli česky instruktor pro výcvik součinnosti vícečlenné posádky připravuje profesionální piloty se zkušenostmi na více pilotních letounech jako instruktory pro výcvik pilotů pro získání kvalifikace Multi-crew cooperation (MCC). 

Více →

Kvalifikace Advanced UPRT isntruktor je určena pro instruktory k rozšíření jejich instruktorských kvalifikací.

Více →

LETOVÝ VÝCVIK - SOUKROMÝ PILOT

Licence pilota ultralehkého letadla (ULL) je určena pro hobby, rekreační a sportovní létání. 

Více  →

Licence pilota lehkého letadla LAPL(A) je určena především pro hobby a rekreační létání. Pilota opravňuje létat 4-místným jednomotorovým letounem do celkové váhy 2 tuny a vzít na palubu maximálně 3 cestující. 

Více→

Pilotní licence soukromý pilot letadla PPL(A) opravňuje pilota provádět soukromé, rekreační či sportovní lety jednomotorovým letadlem ve dne a za viditelnosti země. Držitel licence je oprávněn provádět lety pouze pro soukromé účely, může vzít na palubu cestující, nemůže však létat za úplatu. 

Více→

Kvalifikace Letecká Akrobacie opravňuje pilota používat akrobatické letouny pro akrobatické lety.  Kvalifikace Letecká Akrobacie je určena jak pro hobby a rekreační létání, tak také pro profesionální piloty k rozšíření jejich pilotních dovedností.

Více→

Basic instrument rating neboli česky základní přístrojová kvalifikace zkráceně BIR(A) je zjednodušená přístrojová kvalifikace nahrazující En-road instrument rating (EIR).

Více →

Kurz je určen pro všechny piloty. Jeho hlavním motivem je osvojit si používání moderních navigačních přístrojů Garmin 1000 na palubě letadla. 

Více →

IMC neboli Instrument Meteorological Conditions, jsou takové povětrnostní podmínky, při kterých se létá za použití pravidel létání podle přístrojů (IFR). Nácvik IMC létání probíhá na letovém simulátoru C172SP s G1000. Kurz VFR létání v podmínkách IMC je bezpečnostní kurz pro piloty.  Kurz je určený především pro soukromé piloty létající za viditelnosti země (VFR) k nácviku pilotáže a zvládnutí letu v případě, že se dostanou do „špatného počasí“.

Více →

TYPOVÉ A TŘÍDNÍ KVALIFIKACE

Cílem kurzu Výcvik vzletu a přistání EMB-500 (Phenom 100) / EMB-505 (Phenom 300) je vycvičit piloty letounů na úroveň odborné způsobilosti potřebné pro vydání typové kvalifikace pro letouny EMB-500 (Phenom 100) / EMB-505 (Phenom 300).

Více  →

Třídní kvalifikace CESSNA SET je určena pro soukromé i obchodní piloty, kteří chtějí nebo potřebují získat oprávnění létat s jednomotorovým turbovrtulovým letounem CESSNA SET (Single-engine Turbine). V případě, že požadují létat i za zhoršených meteorologických podmínek je pro ně určena kvalifikace CESSNA SET s rozšířením o IR/PBN postupy.

Více  →

PROFESNÍ ZKOUŠKY

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) zavedla požadavky na jazykové znalosti pro dispečery a piloty letového provozu s cílem celosvětově zlepšit úroveň jazykových znalostí a snížit frekvenci komunikačních chyb.
Letecká škola BLUE SKY AVIATION je Úřadem pro Civilní letectví (ÚCL) schválenou organizací pro zkoušky z angličtiny ICAO (ICAO EN).
Zkouška z ICAO angličtiny je povinná pro všechny piloty a žáky ve výcviku pilota, kteří létají mimo území státu, kde jsou rodilými mluvčí.

Více  →

Každý pilot letadla, který létá nebo dělá výcvik na území České republiky musí mít průkaz radiotelefonisty. Průkaz radiotelefonisty musí získat minimálně před prvním sólo (samostatným) letem. Průkaz radiotelefonisty vás opravňuje k používání radiostanice na palubě letadla.

Více→

„Zimní “ Školení pilotů dle L-13 je povinné pro piloty General Aviation. Potvrzení o jeho absolvování je vystaveno bezprostředně po kurzu a pilot si jej vlepí do svého pilotního deníku / Logbook. „Zimní “ Školení pilotů dle L-13 v naší letecké škole probíhá prezenčně ve stanoveném termínu nejčastěji v březnu nebo online kdykoliv během roku.

Více→

Obnovovací seminář pro letové instruktory (FI) podle AMC 1 FCL.940.FI(a)(2) je určený letovým instruktorům pro prodloužení platnosti jejich osvědčení FI a IRI. Absolvování je požadováno Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) alespoň 1x za 3 roky.

Více→

OSTATNÍ KURZY PRO PILOTY

Kurz je určen pro piloty GA (General Aviation). Jeho hlavním motivem je osvojit si používání moderních navigačních přístrojů Garmin 1000 na palubě letadla. Díky správnému a pohotovému ovládání Garmin 1000 zvýšíte bezpečnost vašeho létání, ale zpříjemníte si i samotnou pilotáž letounu.

Více  →

IMC neboli Instrument Meteorological Conditions, jsou takové povětrnostní podmínky, při kterých se létá za použití pravidel létání podle přístrojů (IFR). Nácvik IMC létání na letovém simulátoru C172SP s G1000. Kurz VFR létání v podmínkách IMC je bezpečnostní kurz pro piloty. Kurz je určený především pro soukromé piloty létající za viditelnosti země (VFR) k nácviku pilotáže a zvládnutí letu v případě, že se dostanou do „špatného počasí“.

Více →

Přípravný kurz ke zkoušce z letecké ICAO angličtiny. Cílem kurzu je připravit vás na úspěch při zkoušce z angličtiny ICAO. Úspěch v tomto případě znamená dosažení úrovně 4 nebo více v každém z měřítek zkoušky.

Více→

ZDOKONALOVACÍ LETY

Vlastníte licenci PPL(A), či CPL(A)?

Připravili jsme pro vás zdokonalovací lety, jejichž cílem je především zvýšení vašich dovedností a zkušeností při pilotování letadla a tím i zvýšení vaší bezpečnosti. Zdokonalovací lety procvičí a prohloubí vaše pilotní znalosti při traťových letech do zahraničí za asistence safety pilota tak, aby tento i vaše další lety byly vždy příjemné, bez stresů a na profi úrovni.

Více  →