Letecká ICAO angličtina - kurz

Přípravný kurz pro profesní zkoušku

Cílem kurzu je připravit vás na úspěch při zkoušce z angličtiny ICAO. Úspěch v tomto případě znamená dosažení úrovně 4 nebo více v každém z měřítek zkoušky.

Druhým souvisejícím cílem tohoto kurzu je pomoci vám stát se bezpečným a efektivním komunikátorem v letectví, kde je bezpečná a efektivní komunikace vysoce ceněná a nezbytná. Osvojování jazyka pro nás není čistě intelektuální snahou. Úspěšné porozumění a používání jazyka je společným výsledkem potřeby, vášně, opakování a samozřejmě zábavy! To je důvod, proč tento krátký kurz zahrnuje různá multimédia, simulace a další aktivity určené ke zdokonalení různých složek letecké angličtiny a vašich dovedností, tak aby jste úspěšně absolvovali zkoušku ICAO.

Přípravný kurz nabízíme ve 2 variantách. Pro ty, kteří se chtějí opravdu důkladně připravit je tu 10 hod přípravný kurz. Pro rychlé zopakování a osvěžení znalostí nabízíme v den zkoušky (dopoledne před zkouškou) 3 hodinový přípravný kurz. Vždy si můžete zvolit variantu prezenční kurz nebo online kurz.

10h přípravný kurz na profesní zkoušku z ICAO angličtiny

Měřítka zkoušky

Studijní materiály

Osnova 10 hod kurzu

Níže uvedený sylabus, odvozený od Philip Shawcross’ Flightpath, je pouze návrh. Každý kurz bude přizpůsoben konkrétním potřebám studenta. Dvě hodiny z kurzu jsou věnované letům na/z řízených/neřízených letišť a poslední hodina je věnovaná celé simulaci zkoušky ICAO.

Obsah 10 hod kurzu

3h přípravný kurz na profesní zkoušku z ICAO angličtiny

Přípravný kurz pro profesní zkoušku z Letecké ICAO angličtiny (ICAO EN) v rozsahu 3 hodin je určen pro zájemce o zkoušku z ICAO EN. Cílem přípravného kurzu je osvojit si jednotlivá témata zkoušky společně s instruktorem letecké angličtiny tak, aby se zájemce o zkoušku lehce orientoval v jednotlivých fází ICAO EN zkoušky a u zkoušky pak dosáhl co možná nejlepšího výsledku. Podobná témata se pak používají u zkoušky. Přípravný kurz z ICAO EN může probíhat prezenčně nebo online. Zpravidla probíhá v den konání zkoušky před zkouškou ICAO EN.

Obsah 3 hod kurzu

Přihlásit se na kurz

Přípravný kurz v délce 3 hod nebo 10 hod s individuálním termínem zahájení kurzu, probíhá prezenčně nebo online.

Možný je také „refresh“ přípravný kurzu v rozahu 3 hodin probíhající v den konání zkoušek ICAO EN ve vypsaném termínu. Tento kurz probíhá pouze online, 1x měsíčně a to v den zkoušky od 9:00-12:00 CET. 

Profesní zkouška ICAO EN

Jak probíhá profesní zkouška a jaká jsou témata letecké angličtiny? Podívejte se na podrobnosti.

Níže vyplňte formulář, pokud se chcete přihlásit na přípravný kurz v délce 3 hod nebo 10 hod s individuálním termínem zahájení kurzu ICAO EN, probíhá prezenčně nebo online. Termín zahájení kurzu si domluvíme individuelně.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Níže vyplňte formulář, pokud se chcete přihlásit na 3 hod přípravný kurz  ICAO EN – tento kurz je pouze ONLINE a v určený termín. Probíhá zpravidla v den zkoušky.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.