ZKOUŠKA Z LETECKÉ ANGLIČTINY ICAO

Dle standardu EASA: PART-FCL

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) zavedla požadavky na jazykové znalosti pro dispečery a piloty letového provozu s cílem celosvětově zlepšit úroveň jazykových znalostí a snížit frekvenci komunikačních chyb.
Letecká škola BLUE SKY AVIATION je Úřadem pro Civilní letectví (ÚCL) schválenou organizací pro zkoušky z angličtiny ICAO (ICAO EN).
Zkouška z ICAO angličtiny je povinná pro všechny piloty a žáky ve výcviku pilota, kteří létají mimo území státu, kde jsou rodilými mluvčí.

Zkouška z ICAO EN:

 • Prezenčně na Letišti Kladno
 • On-line z celého světa via virtuální třídu

Zkouška z ICAO angličtiny trvá 25 – 45 minut.

Prezenční zkouška

 • Probíhá na Letišti Kladno v prostorách naší letecké školy
 • Zkoušce jsou přítomni vždy 2 examinátoři
 • Certifikát uchazeč získává ihned po ukončení zkoušky.
 • Certifikát je nutné doložit na leteckém rejstříku Úřadu pro civilní letectví nebo Letecké amatérské asociace pro zapsání jazykové doložky do průkazu pilota

On-line zkouška

 • Probíhá on-line přes aplikaci Zoom
 • Uchazeč se ke zkoušce může připojit odkudkoliv
 • Zkoušce jsou přítomni vždy 2 examinátoři
 • Výsledek zkoušky a certifikát uchazeč získává nejpozději do druhého dne po ukončení zkoušky e-mailem
 • Certifikát je nutné doložit na leteckém rejstříku Úřadu pro civilní letectví nebo Letecké amatérské asociace pro zapsání jazykové doložky do průkazu pilota

Cílem zkoušky ICAO angličtiny je ověřit jazykové znalosti uchazeče v následujících oblastech:

 • Rozsah slovní zásoby obecné a letecké angličtiny.
 • Správné použití leteckých frází v reakci na konkrétní situaci.
 • Čtení, porozumění a překlad technických publikací v písemné formě (např. provozní příručka letadla).
 • Porozumění nahrávce letecké komunikace a schopnost vlastními slovy vysvětlit merit věci.
 • Schopnost správně reagovat na simulovanou komunikaci mezi ATC a pilotem.
 • Schopnost porozumění meteorologickým zprávám ATIS, METAR a meteorologickým předpovědím TAF.
 • Čtení a porozumění zpráv NOTAM včetně vysvětlení plného znění použitých leteckých zkratek.

Úrovně hodnocení znalostí a platnost zkoušky

Zkouška angličtiny ICAO má následující úrovně hodnocení s časově omezenou platností, a to následovně:

 • ICAO LEVEL 4: 4 roky
 • ICAO LEVEL 5: 6 let
 • ICAO LEVEL 6: Neomezená platnost „permanent“

Přípravný kurz na zkoušku z angličtiny ICAO

Zájemci o zkoušku z angličtiny ICAO mají možnost zúčastnit se přípravného kurzu na zkoušku z letecké angličtiny ICAO. Nabízíme dvě úrovně kurzů s ohledem na zkušenosti a znalosti anglického jazyka zájemce o zkoušku.

 • Intenzivní 3 hodinový „refresh“ znalostí z angličtiny ICAO. Kurz předchází zkoušce z angličtiny ICAO. Cena je 2.420 Kč vč DPH.
 • Individuální kurz angličtiny ICAO v délce 10 hodin. Cena kurzu je 11.979 Kč vč DPH. Více informací a přihášky do kurzu zde.

Termíny zkoušek a ceny

BLUE SKY AVIATION vypisuje pravidelné termíny zkoušek 1x měsíčně. Možné jsou i individuální termíny mimo vypsané termíny.

DŮLEŽITÉ: Je-li žadatel o jazykovou zkoušku angličtiny ICAO držitelem průkazu způsobilosti pilota vydaného zahraničním úřadem nebo o průkaz způsobilosti pilota vydávaný zahraničním úřadem bude žádat, musí tuto skutečnost oznámit alespoň 5 kalendářních dnů předem. V případě, že tak žadatel neúčinní, nebude moci být ke zkoušce připuštěn.

29 Únor 2024
09 Březen 2024
2900CZK
18 Březen 2024
13 Duben 2024
2900CZK

Místo provádění prezenční zkoušky

Kanceláře BLUE SKY AVIATION
Letiště Kladno
Velká Dobrá 580
273 61, Velká Dobrá
mapa

Proč si vybrat BLUE SKY AVIATION?

MODERNÍ LETADLOVÝ PARK

CESSNA PILOT CENTRUM

SIMULÁTOR FNPT II

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

ON-LINE VÝUKA TEORIE