ZKOUŠKA Z LETECKÉ ANGLIČTINY ICAO

Dle standardu EASA: PART-FCL

BLUE SKY AVIATION je Úřadem pro Civilní letectví (ÚCL) schválenou organizací pro zkoušky z angličtiny ICAO. Zkouška z ICAO angličtiny je povinná pro všechny piloty a žáky ve výcviku pilota, kteří létají mimo území státu, kde jsou rodilými mluvčí. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) zavedla požadavky na jazykové znalosti pro dispečery a piloty letového provozu s cílem celosvětově zlepšit úroveň jazykových znalostí a snížit frekvenci komunikačních chyb.

Cílem zkoušky ICAO angličtiny je ověřit jazykové znalosti uchazeče v následujících oblastech:

 • Rozsah slovní zásoby obecné a letecké angličtiny.
 • Správné použití leteckých frází v reakci na konkrétní situaci.
 • Čtení, porozumění a překlad technických publikací v písemné formě (např. provozní příručka letadla).
 • Porozumění nahrávce letecké komunikace a schopnost vlastními slovy vysvětlit merit věci.
 • Schopnost správně reagovat na simulovanou komunikaci mezi ATC a pilotem.
 • Schopnost porozumění meteorologickým zprávám ATIS, METAR a meteorologickým předpovědím TAF.
 • Čtení a porozumění zpráv NOTAM včetně vysvětlení plného znění použitých leteckých zkratek.

Zkouška z ICAO angličtiny trvá 25 – 45 minut.

Úrovně hodnocení znalostí a platnost zkoušky

Zkouška angličtiny ICAO má následující úrovně hodnocení s časově omezenou platností, a to následovně:

 • ICAO LEVEL 4: 4 roky
 • ICAO LEVEL 5: 6 let
 • ICAO LEVEL 6: Neomezená platnost „permanent“

Termíny zkoušek a ceny

BLUE SKY AVIATION vypisuje pravidelné termíny zkoušek 1x měsíčně. Možné jsou i individuální termíny mimo vypsané termíny.

Je-li žadatel o jazykovou zkoušku angličtiny ICAO držitelem průkazu způsobilosti pilota vydaného zahraničním úřadem nebo o průkaz způsobilosti pilota vydávaný zahraničním úřadem bude žádat, musí tuto skutečnost oznámit alespoň 5 kalendářních dnů předem. V případě, že tak žadatel neúčinní, nebude moci být ke zkoušce připuštěn.

Cena zkoušky je uvedena v rozpisu zkoušek.

TERMÍNY ZKOUŠEK ICAO EN >

Místo provádění zkoušek

Kanceláře BLUE SKY AVIATION
Letiště Kladno
Velká Dobrá 580
273 61, Velká Dobrá
mapa

Přípravný kurz na zkoušku z angličtiny ICAO

Zájemci o zkoušku z angličtiny ICAO mají možnost zúčastnit se přípravného kurzu na zkoušku z letecké angličtiny ICAO. Nabízíme dvě úrovně kurzů s ohledem na zkušenosti a znalosti anglického jazyka zájemce o zkoušku.

 • Intenzivní 3 hodinový „refresh“ znalostí z angličtiny ICAO. Kurz předchází zkoušce z angličtiny ICAO. Cena je 2.100 Kč vč DPH.
 • Skupinový kurz angličtiny ICAO v délce 25 hodin (6-týdnů). Cena kurzu je 9.500 Kč vč DPH. Více informací a přihášky do kurzu zde.

Proč si vybrat BLUE SKY AVIATION?

MODERNÍ LETADLOVÝ PARK

CESSNA PILOT CENTRUM

SIMULÁTOR FNPT II

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

ON-LINE VÝUKA TEORIE