CPL(H) Kurz teoretické výuky – obchodní pilot (vrtulník)

Dle standardu EASA: PART-FCL

CPL(H) Kurz teoretické výuky – obchodní pilot (vrtulník) je určen zájemcům o výcvik k získání licence obchodního pilota CPL(H). Pro zahájení kurzu je potřeba být držitelem licence PPL(H).

Předměty studia

010 Letecké zákony, 021 Drak letadla, systémy a pohonné jednotky, 022 Přístrojové vybavení, 031 Hmotnost a vyvážení, 033 Plánování a monitorování letu, 034 Výkony, 040 Lidská výkonnost a omezení, 050 Meteorologie, 061 Obecná navigace, 062 Rádiová navigace, 070 Provozní postupy, 082 Základy letu, 090 Komunikace, 100 KSA (Knowledge, Skills, and Attitudes)

Požadavky

Kariéra

Absolventi kurzu CPL(H) Kurz teoretické výuky – obchodní pilot (vrtulník) získají certifikát o úspěšném absolvování kurzu Teorie CPL(H) a mohou se následně přihlásit ke zkoušce z teorie obchodního pilota CPL(H) na Úřadě pro civilní letectví v jakémkoli členském státě EU. Zkouška z teorie CPL(H) je nezbytným požadavkem pro získání licence obchodní pilot CPL(H). Platnost certifikátu o úspěšném absolvování kurzu Teorie CPL(H) je 1 rok od data vydání.

Popis kurzu

DISTANČNÍ FORMA STUDIA:

Kurz teorie obchodní pilot vrtulníku CPL(H) poskytujeme formou distančního studia. Výuka probíhá prostřednictvím řízeného samostudia s využitím CBT (computer based training) a konzultacemi s instruktorem ve virtuální učebně.


DÉLKA KURZU:

  • Celkem kurz obsahuje 250 hod studia. Z toho:
  • Konzultace s instruktorem 39 hod online živě ve virtuální učebně.
  • Samostudium s využitím CBT (computer based training) prosřednictvím eLearningu naší školy tvoří 85% z celého kurzu. K samostudiu využívá naše letecká škola jedinečný a komplexní on-line systém výuky teorie tzv. CBT.
  • Celková maximální délka kurzu je 18 měsíců. Tuto délku si může student zkrátit zvýšenou intenzitou studia na 7 měsíců.


KONZULTACE:

  • Minimálně 39 hodin kurzu připadají na konzultace včetně představení, hodnocení a testování v předmětu 100KSA. 
  • Konzultace jsou poskytovány ve virtuálních učebnách a jsou vedeny živě s instruktorem teoretické výuky. Lekce ve virtuálních učebnách jsou organizovány jako videokonference. Pro připojení ke konzultacím, potřebujete pouze notebook nebo tablet s kamerou, mikrofonem a připojením k internetu.
  • Výuka ve virtuální učebně je prováděna formou konzultací s lektorem, termíny jsou stanoveny školou v rozshu určeném osnovou kurzu dle studijního plánu, zpravidla v 6-8 týdnu studijního bloku. Konzultace jsou plánované o víkendech, v pracovní dny pak ve večerních hodinách.


SAMOSTUDIUM S VYUŽITÍM CBT:

Po zápisu do kurzu obdrží student doporučený studijní plán pro celý kurz. Samotný kurz teorie probíhá v 8-mi týdenních blocích/semestrech s fixním začátkem a koncem studiního bloku v průběhu roku. Jednotlivé bloky jsou rozděleny krátkými přestávkami obvykle 1 týden, aby studenti dohnali zameškané studium. Student je zapisován dle doporučeného studijního plánu ke studiu jednotlivých předmětů kurzu. Studentům doporučujeme studovat maximálně 5 předmětů v jednom 8-mi týdenním bloku. Každý studijní předmět je rozplánovaný do 7 týdnů aktivního studia, 8-mý týden je určený pro opakování a závěrečné testování. Pro každý týden studia je studentovi prostřednictvím eLearningu k dispozici seznam literatury k prostudování, doplňkové studijní materiály, videa, pracovní sešity a testy.


STUDIJNÍ MATERIÁLY:

Studijní materiály a učebnice jsou součástí eLearningu a jsou zahrnuty v ceně kurzu. V ceně kurzu je zahrnut i přístup k databázi testových otázek Aviation Exam v délce 1 roku.


ZKOUŠKY NA ÚŘADĚ PRO CIVILNÍ LETECTVÍ:

Naši studenti získávají certifikát o absolvování po každém úspěšně ukončeném studijním předmětu. Studenti tak mohou již v průběhu studia kurzu teorie zahájit zkoušky na Úřadě pro civilní letectví v jakémkoli členském státě EU.


GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ:

Záleží nám na spokojenosti klientů s našimi produkty, poskytujeme proto u tohoto produktu možnost do 21 dnů od zahájení kurzu, odstoupit od koupě s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený kurz není pro vás vhodný. Podmínkou uplatnění garance vrácení peněz je, že student splní dle harmonogramu předepsaná cvičení a testy zadané v kurzu proběhlých před odstoupením od koupi.


PRODEJ NA SPLÁTKY:

U toho produktu je možné uhradit cenu ve 2 splátkách. Celková kupní cena  je v tomto případě navýšena o 5% oproti platbě jednorázové. Před zahájením kurzu musí být uhrazena první splátka. Druhá splátka musí být uhrazena před zahájením 2. bloku kurzu. O vašem zájmu nákupu kurzu na splátky nás informujte před zakoupením kurzu.

Proč si vybrat Blue Sky Aviation

Distanční kurzy teorie s online výukou a video konferencemi

Studijní materiály v ceně kurzu

Zahájení kurzů teorie 6x během roku

Možnost individuálně přizpůsobit studium

Letecká škola v blízkosti Prahy

Vysoká úspěšnost našich studentů u zkoušek

Naše škola si díky Simulátoru Airbus A320 FNPT II MCC APS zajistila vedoucí postavení nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Simulátor  Airbus A320 FNPT II MCCsplňuje požadavky EASA pro výcvik pilotů Airline Pilot Standard (APS).

Letadlový park BSA tvoří letouny CESSNA vybavené moderní avionikou používanou v dopravních letadlech. Všechny letouny jsou pečlivě a pravidelně servisované.

Blue Sky Aviation je certifikovanou společností mezinárodní sítě leteckých škol CESSNA PILOT CENTER provozovanou výrobcem letounů Cessna, americkou společností Textron Aviation.

Pilotní výcvik od 0 až po profesionálního pilota dopravního letounu dle evropských standardů EASA. Získané licence a kvalifikace jsou platná ve všech zemích Evropské unie.

Nemáte dostatek vlastních finančních prostředků na výcvik? Pomůžeme vám zajistit financování vašeho pilotního výcviku.

Vyjdeme maximálně vstříc vašim potřebám a požadavkům jak ve výcviku, tak při pronájmu letounů. Letové i teoretické kurzy jsou formou individuálních lekcí, pouze instruktor a student.

Materiály pro studium teorie a testové otázky pro přípravu na zkoušky jsou pro vás dostupné non stop on-line i off-line prostřednictvím našeho unikátního e-learningového portálu. Oxford Aviation Academy učebnice pro výuku teorie jsou zdarma. 

Letadla pro vaše lety si rezervujete sami v našem on-line rezervačním systému.

Nabízíme vlastní ubytování pro studenty naší letecké školy přímo na našem letišti Kladno nebo vedle letiště Václava Havla v Praze – 20 min od nás.

Objednat kurz

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.