MCCI – instruktor součinnosti vícečlenné posádky

Dle standardu EASA: PART-FCL

Kvalifikace letový instruktor pro Multi-crew cooperation (MCCI) neboli česky instruktor pro výcvik součinnosti vícečlenné posádky připravuje profesionální piloty se zkušenostmi na více pilotních letounech jako instruktory pro výcvik pilotů pro získání kvalifikace Multi-crew cooperation (MCC). Výcvik instruktorů je teoretický i praktický. Pokud není pilot držitel kvalifikace letový instruktor (FI) je teoretický výcvik rozšířen o metodiku výuku pro letové instruktory. Praktický výcvik probíhá na simulátoru.

Požadavky

Kariéra

Kvalifikace letový instruktor pro Multi-crew cooperation (MCCI) neboli česky instruktor pro výcvik součinnosti vícečlenné posádky připravuje profesionální piloty se zkušenostmi na více pilotních letounech jako instruktory pro výcvik pilotů pro získání kvalifikace Multi-crew cooperation (MCC).

Popis kurzu

Letový výcvik:

Celkový počet hodin letového výcviku: 3 hod

  • z toho s instruktorem: min. 3 hod v simulátoru FNPT II pro výcvik vícečlenné posádky

Výcvikový simulátor: Airbus A320 FNPT II MCC APS


Výuka teorie:

Celkový počet hodin teoretické výuky pro držitele licence letový instruktor FI(A)6 hod

  • z toho technické teoretické znalosti: 6 hod (z toho 2 hodin konzultace s instruktorem)

Celkový počet hodin teoretické výuky bez licence letový instruktor FI(A): 31 hod

  • z toho metodika a výukové postupy: 25 hod (z toho 5 hodin konzultace s instruktorem)
  • z toho technické teoretické znalosti: 6 hod (z toho 2 hodin konzultace s instruktorem)

Cena kurzu

Cena, kterou budete muset zaplatit, aby jste se naučili létat a získali pilotní průkaz je člověk od člověka rozdílná a závisí na mnoha faktorech. Cena by neměla být tím hlavním faktorem, v rozhodování, kde si svoji pilotní licenci uděláte. Když přijde na pilotní výcvik, levné je zřídka kdy dobré.

Základní faktory ovlivňující cenu výcviku:

  • Vaše cíle v letectví
  • Typ letadla pro výcvik s ohledem na cíle
  • Kolik času se mohu věnovat výcviku

 

Vaše cíle v létání mají významný dopad na to, jak bude váš celkový letecký výcvik prováděn. Pokud chcete létat pouze rekreačně, výcvik v letadle s lehčí avionikou bude výrazně lacinější než v porovnáním s businessmanem, či budoucím profesionálním pilotem.

Cena pilotního výcviku pro jednotlivé pilotní licence je stanovena v návaznosti na počet letových hodin v osnově, dobu pozemních příprav a z teoretické výuky v učebně. Dále je třeba počítat s dodatečnými výdaji za přistávací a jiné letištní poplatky a s poplatky za zkoušky na úřadech a platby za získání nezbytných oprávnění pro výcvik.

V naší letecké škole k výcviku ZDARMA získáváte:

Proč si vybrat Blue Sky Aviation

Distanční kurzy teorie s online výukou a video konferencemi

Studijní materiály v ceně kurzu

Zahájení kurzů teorie 6x během roku

Možnost individuálně přizpůsobit studium

Letecká škola v blízkosti Prahy

Vysoká úspěšnost našich studentů u zkoušek

Naše škola si díky Simulátoru Airbus A320 FNPT II MCC APS zajistila vedoucí postavení nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Simulátor  Airbus A320 FNPT II MCCsplňuje požadavky EASA pro výcvik pilotů Airline Pilot Standard (APS).

Letadlový park BSA tvoří letouny CESSNA vybavené moderní avionikou používanou v dopravních letadlech. Všechny letouny jsou pečlivě a pravidelně servisované.

Blue Sky Aviation je certifikovanou společností mezinárodní sítě leteckých škol CESSNA PILOT CENTER provozovanou výrobcem letounů Cessna, americkou společností Textron Aviation.

Pilotní výcvik od 0 až po profesionálního pilota dopravního letounu dle evropských standardů EASA. Získané licence a kvalifikace jsou platná ve všech zemích Evropské unie.

Nemáte dostatek vlastních finančních prostředků na výcvik? Pomůžeme vám zajistit financování vašeho pilotního výcviku.

Vyjdeme maximálně vstříc vašim potřebám a požadavkům jak ve výcviku, tak při pronájmu letounů. Letové i teoretické kurzy jsou formou individuálních lekcí, pouze instruktor a student.

Materiály pro studium teorie a testové otázky pro přípravu na zkoušky jsou pro vás dostupné non stop on-line i off-line prostřednictvím našeho unikátního e-learningového portálu. Oxford Aviation Academy učebnice pro výuku teorie jsou zdarma. 

Letadla pro vaše lety si rezervujete sami v našem on-line rezervačním systému.

Nabízíme vlastní ubytování pro studenty naší letecké školy přímo na našem letišti Kladno nebo vedle letiště Václava Havla v Praze – 20 min od nás.