EMB 500/505 – kurz typové kvalifikace – vzlety a přistání

Dle standardu EASA: PART-FCL

letadlo phenom-ok-van

Cílem kurzu výcviku vzletů a přistání EMB-500 (Phenom 100) / EMB-505 (Phenom 300) je vycvičit piloty letounů na úroveň odborné způsobilosti potřebné pro vydání typové kvalifikace pro letouny EMB-500 (Phenom 100) / EMB-505 (Phenom 300).

Letovému výcviku vzletu a přistání na letounu musí předcházet typový výcvik na simulátoru (FSTD) pro typovou kvalifikaci EMB-500 (Phenom 100) / EMB-505 (Phenom 300) a úspěšně absolvovaná zkoušku dovednosti pro získání této typové kvalifikace.

Požadavky

Kariéra

Cílem kurzu Výcvik vzletu a přistání EMB-500 (Phenom 100) / EMB-505 (Phenom 300) je vycvičit piloty letounů na úroveň odborné způsobilosti potřebné pro vydání typové kvalifikace pro letouny EMB-500 (Phenom 100) / EMB-505 (Phenom 300).

Popis kurzu

Letový výcvik zahrnuje:

  • 6 vzletů/přistání nebo
  • 4 vzlety/přistání v případě předchozího náletu 500 hod na high-performance complex aeroplanes (SE/ME HPAs)
  • minimálně 1 plné přistání (full-stop landing)
  • jeden průlet se všemi motory v chodu

Cena kurzu

Cena, kterou budete muset zaplatit, aby jste se naučili létat a získali pilotní průkaz je člověk od člověka rozdílná a závisí na mnoha faktorech. Cena by neměla být tím hlavním faktorem, v rozhodování, kde si svoji pilotní licenci uděláte. Když přijde na pilotní výcvik, levné je zřídka kdy dobré.

Základní faktory ovlivňující cenu výcviku:

  • Vaše cíle v letectví
  • Typ letadla pro výcvik s ohledem na cíle
  • Kolik času se mohu věnovat výcviku

 

Vaše cíle v létání mají významný dopad na to, jak bude váš celkový letecký výcvik prováděn. Pokud chcete létat pouze rekreačně, výcvik v letadle s lehčí avionikou bude výrazně lacinější než v porovnáním s businessmanem, či budoucím profesionálním pilotem.

Cena pilotního výcviku pro jednotlivé pilotní licence je stanovena v návaznosti na počet letových hodin v osnově, dobu pozemních příprav a z teoretické výuky v učebně. Dále je třeba počítat s dodatečnými výdaji za přistávací a jiné letištní poplatky a s poplatky za zkoušky na úřadech a platby za získání nezbytných oprávnění pro výcvik.

V naší letecké škole k výcviku ZDARMA získáváte:

Proč si vybrat Blue Sky Aviation

Distanční kurzy teorie s online výukou a video konferencemi

Studijní materiály v ceně kurzu

Zahájení kurzů teorie 6x během roku

Možnost individuálně přizpůsobit studium

Letecká škola v blízkosti Prahy

Vysoká úspěšnost našich studentů u zkoušek

Naše škola si díky Simulátoru Airbus A320 FNPT II MCC APS zajistila vedoucí postavení nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Simulátor  Airbus A320 FNPT II MCCsplňuje požadavky EASA pro výcvik pilotů Airline Pilot Standard (APS).

Letadlový park BSA tvoří letouny CESSNA vybavené moderní avionikou používanou v dopravních letadlech. Všechny letouny jsou pečlivě a pravidelně servisované.

Blue Sky Aviation je certifikovanou společností mezinárodní sítě leteckých škol CESSNA PILOT CENTER provozovanou výrobcem letounů Cessna, americkou společností Textron Aviation.

Pilotní výcvik od 0 až po profesionálního pilota dopravního letounu dle evropských standardů EASA. Získané licence a kvalifikace jsou platná ve všech zemích Evropské unie.

Nemáte dostatek vlastních finančních prostředků na výcvik? Pomůžeme vám zajistit financování vašeho pilotního výcviku.

Vyjdeme maximálně vstříc vašim potřebám a požadavkům jak ve výcviku, tak při pronájmu letounů. Letové i teoretické kurzy jsou formou individuálních lekcí, pouze instruktor a student.

Materiály pro studium teorie a testové otázky pro přípravu na zkoušky jsou pro vás dostupné non stop on-line i off-line prostřednictvím našeho unikátního e-learningového portálu. Oxford Aviation Academy učebnice pro výuku teorie jsou zdarma. 

Letadla pro vaše lety si rezervujete sami v našem on-line rezervačním systému.

Nabízíme vlastní ubytování pro studenty naší letecké školy přímo na našem letišti Kladno nebo vedle letiště Václava Havla v Praze – 20 min od nás.