KVALIFIKACE ADVANCED UPRT INSTRUKTOR

ADVANCED UPSET PREVENTION AND RECOVERY INSTRUCTOR RATING

Dle standardu EASA: PART-FCL

KURZ

Letový výcvik počet hodin není předepsán (akrobatický letoun)
Kurz teorie počet hodin není předepsán

Věk min 18 let
Licence držitel CPL(A) s kvalifikací FI
Nálet pilota min 500 hod z toho 200 hod jako FI
Vstupní test posouzení dovedností oprávněným FI
Angličtina ICAO EN min Level 4
Zdravotní stav Průkaz zdravotní způsobilosti Class 1

Délka kurzu 2 dny

KARIÉRA

Kurz pro získání kvalifikace instruktor pro výcvik Advanced Upset Prevention and Recovery (UPRT) učí instruktory jak zvládat nezvyklé polohy letadla a předcházet situacím, kdy se do takových poloh mohou dostat. Patří sem předcházení pádů, vybírání pádů a vývrtek, zvládnutí spirálového letu, zvládnutí hlubokého přetažení a přitažení letounu apod.

Kvalifikace Advanced UPRT je určena pro instruktory k rozšíření jejich instruktorských kvalifikací.

Požadováno:

  • Minimálně 18 let věku
  • Zdravotní způsobilost třídy 1 – více: Osvědčení o zdravotní způsobilosti
  • Držitel minimálně licence CPL(A) s kvalifikací letového instruktora FI
  • minimálně 500 hodin letového času jako pilot letadel včetně 200 hodin jako letový instruktor FI
  • vstupní hodnocení oprávněným letovým instruktorem ne starší než 6 měsíců před zahájením kurzu

Letový výcvik:

Celkový počet hodin letového výcviku:

  • s instruktorem v akrobatickém letadle: není předepsán*

*Letecký výcvik je založen na způsobilosti (competency based), pro tento výcvik není stanovena žádná minimální ani doporučená doba. Všechna cvičení musí být provedena na uspokojivé úrovni.

Výuka teoretických znalostí:

  • Výuka v učebně: není předepsáno*

*Není stanovena žádná minimální ani doporučená doba pro výuku teorie. Všechna teoretická cvičení musí být provedena na uspokojivé úrovni.

Délka výcviku:

  • intenzivní výcvik: 2 dni

Výcvikové letouny:

  • Cessna 152/150

Cena:

  • na vyžádání

LETADLA

SIMULATOR FNPT II

ZDOKONALOVACÍ LETY

Proč si vybrat BLUE SKY AVIATION?

MODERNÍ LETADLOVÝ PARK

CESSNA PILOT CENTRUM

SIMULÁTOR FNPT II

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK

ON-LINE VÝUKA TEORIE