ATPL(A) Kurz teoretické výuky – dopravní pilot (letoun)

Dle standardu EASA: PART-FCL

Pilot dopravního letadla ATPL(A) je nejvyšší úroveň pilotní licence. Licenci pilot dopravního letadla ATPL(A) může získat pouze pilot, který absolvoval kurz teorie ATPL(A) u oprávněné letecké školy a úspěšně složí zkoušky z teorie pilota dopravního letadla na Úřadě pro civilní letectví v jakémkoli členském státě EU. Pro zahájení kurzu je potřeba být držitelem minimálně licence soukromého pilota PPL(A).

Předměty studia

010 Letecký zákon, 021 Drak letadla, systémy a pohonné jednotky, 022 Přístrojové vybavení, 031 Hmotnost a vyvážení, 032 Výkony, 033 Plánování a monitorování letu, 040 Lidská výkonnost a omezení, 050 Meteorologie, 061 Obecná navigace, 062 Rádiová navigace, 070 Provozní postupy, 081 Základy letu, 090 Komunikace, 100 KSA (Knowledge, Skills, and Attitudes)

Požadavky

Kariéra

Kurz teorie ATPL(A) je jeden z důležitých a nezbytných milníků profesionální kariéře dopravního pilota. Pokud se chcete stát dopravním pilotem, musíte kurz absolvovat a úspěšně složit zkoušky z této teorie na Úřadě pro civilní letectví. V kurzu získáte kromě jiného také potřebné teoretické znalosti pro získání licence Obchodní pilot letounů (CPL) a kvalifikaci pro přístrojové létání (IR). Obě kvalifikace jsou nezbytné pro to, aby jste se mohli ucházet o místo prvního důstojníka u aerolinek. Poté co získáte předepsanou praxi jako pilot v letecké dopravě máte možnost ucházet se o licenci pilota dopravního letadla ATPL(A). Licence pilot dopravního letadla opravňuje držitele létat jako první důstojník či kapitán na dopravních letounech v obchodní letecké dopravě. Létat můžete soukromě či za úplatu a může vzít pasažéry na palubu. S touto licencí jste skutečný profesionální dopravní pilot.


Absolventi kurzu ATPL(A) Kurz teoretické výuky – dopravní pilot (letadla) získají certifikát o absolvování kurzu Teorie ATPL(A) a mohou se následně přihlásit ke zkoušce z teorie dopravního pilota ATPL(A) na Úřadě pro civilní letectví v jakémkoli členském státě EU. Platnost certifikátu o úspěšném absolvování kurzu Teorie ATPL(A) je 1 rok od data vydání.

Popis kurzu

DISTANČNÍ FORMA STUDIA:

Kurz teorie pilot dopravního letadla poskytujeme formou distančního studia. Výuka probíhá prostřednictvím řízeného samostudia s využitím CBT (computer based training) a konzultacemi s instruktorem ve virtuální učebně.


DÉLKA KURZU:

  • Celkem kurz obsahuje 650 hod studia. Z toho:
  • Konzultace s instruktorem 72 hod online živě ve virtuální učebně.
  • Samostudium s využitím CBT (computer based training) prosřednictvím eLearningu naší školy tvoří 85% z celého kurzu. K samostudiu využívá naše letecká škola jedinečný a komplexní on-line systém výuky teorie tzv. CBT.
  • Celková maximální délka kurzu je 18 měsíců. Tuto délku si může student zkrátit zvýšenou intenzitou studia na 8 měsíců.


KONZULTACE:

  • Minimálně 72 hodin kurzu připadají na konzultace včetně představení, hodnocení a testování v předmětu 100KSA. 
  • Konzultace jsou poskytovány ve virtuálních učebnách a jsou vedeny živě s instruktorem teoretické výuky. Lekce ve virtuálních učebnách jsou organizovány jako videokonference. Pro připojení ke konzultacím, potřebujete pouze notebook nebo tablet s kamerou, mikrofonem a připojením k internetu.
  • Výuka ve virtuální učebně je prováděna formou konzultací s lektorem, termíny jsou stanoveny školou v rozshu určeném osnovou kurzu dle studijního plánu, zpravidla v 6-8 týdnu studijního bloku. Konzultace jsou plánované o víkendech, v pracovní dny pak ve večerních hodinách.


SAMOSTUDIUM S VYUŽITÍM CBT:

Po zápisu do kurzu obdrží student doporučený studijní plán pro celý kurz. Samotný kurz teorie probíhá v 8-mi týdenních blocích/semestrech s fixním začátkem a koncem studiního bloku v průběhu roku. Jednotlivé bloky jsou rozděleny krátkými přestávkami obvykle 1 týden, aby studenti dohnali zameškané studium. Student je zapisován dle doporučeného studijního plánu ke studiu jednotlivých předmětů kurzu. Studentům doporučujeme studovat maximálně 5 předmětů v jednom 8-mi týdenním bloku. Každý studijní předmět je rozplánovaný do 7 týdnů aktivního studia, 8-mý týden je určený pro opakování a závěrečné testování. Pro každý týden studia je studentovi prostřednictvím eLearningu k dispozici seznam literatury k prostudování, doplňkové studijní materiály, videa, pracovní sešity a testy.


STUDIJNÍ MATERIÁLY:

Studijní materiály a učebnice jsou součástí eLearningu a jsou zahrnuty v ceně kurzu.


ZKOUŠKY NA ÚŘADĚ PRO CIVILNÍ LETECTVÍ:

Naši studenti získávají certifikát o absolvování po každém úspěšně ukončeném studijním předmětu. Studenti tak mohou již v průběhu studia kurzu teorie zahájit zkoušky na Úřadě pro civilní letectví v jakémkoli členském státě EU.


GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ:

Záleží nám na spokojenosti klientů s našimi produkty, poskytujeme proto u tohoto produktu možnost do 21 dnů od zahájení kurzu, odstoupit od koupě s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený kurz není pro vás vhodný. Podmínkou uplatnění garance vrácení peněz je, že student splní dle harmonogramu předepsaná cvičení a testy zadané v kurzu proběhlých před odstoupením od koupi.


PRODEJ NA SPLÁTKY:

U toho produktu je možné uhradit cenu ve 3 splátkách. Celková kupní cena  je v tomto případě navýšena o 5% oproti platbě jednorázové. Před zahájením kurzu musí být uhrazena první splátka. Druhá splátka musí být uhrazena před zahájením 2. bloku kurzu. Třetí slátka pak musí být uhrazena před zahájením 3. bloku kurzu. O vašem zájmu nákupu kurzu na splátky nás informujte před zakoupením kurzu.

Proč si vybrat Blue Sky Aviation

Distanční kurzy teorie s online výukou a video konferencemi

Studijní materiály v ceně kurzu

Zahájení kurzů teorie 6x během roku

Možnost individuálně přizpůsobit studium

Letecká škola v blízkosti Prahy

Vysoká úspěšnost našich studentů u zkoušek

Naše škola si díky Simulátoru Airbus A320 FNPT II MCC APS zajistila vedoucí postavení nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Simulátor  Airbus A320 FNPT II MCCsplňuje požadavky EASA pro výcvik pilotů Airline Pilot Standard (APS).

Letadlový park BSA tvoří letouny CESSNA vybavené moderní avionikou používanou v dopravních letadlech. Všechny letouny jsou pečlivě a pravidelně servisované.

Blue Sky Aviation je certifikovanou společností mezinárodní sítě leteckých škol CESSNA PILOT CENTER provozovanou výrobcem letounů Cessna, americkou společností Textron Aviation.

Pilotní výcvik od 0 až po profesionálního pilota dopravního letounu dle evropských standardů EASA. Získané licence a kvalifikace jsou platná ve všech zemích Evropské unie.

Nemáte dostatek vlastních finančních prostředků na výcvik? Pomůžeme vám zajistit financování vašeho pilotního výcviku.

Vyjdeme maximálně vstříc vašim potřebám a požadavkům jak ve výcviku, tak při pronájmu letounů. Letové i teoretické kurzy jsou formou individuálních lekcí, pouze instruktor a student.

Materiály pro studium teorie a testové otázky pro přípravu na zkoušky jsou pro vás dostupné non stop on-line i off-line prostřednictvím našeho unikátního e-learningového portálu. Oxford Aviation Academy učebnice pro výuku teorie jsou zdarma. 

Letadla pro vaše lety si rezervujete sami v našem on-line rezervačním systému.

Nabízíme vlastní ubytování pro studenty naší letecké školy přímo na našem letišti Kladno nebo vedle letiště Václava Havla v Praze – 20 min od nás.

Objednat kurz

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.