IRI(A) – instruktor pro přístrojovou kvalifikaci (letoun)

Dle standardu EASA: PART-FCL

Instruktorem pro přístrojovou kvalifikaci IRI(A) může být jakýkoliv pilot s licencí obchodní (CPL) nebo dopravní (ATPL) pilot. Výhodou je vlastnictví oprávnění letový instruktor FI(A), ale není to nutnou podmínkou, pokud má pilot odpovídající letovou praxi. Získání kvalifikace IRI opravňuje instruktora provádět výcvik pro získání kvalifikace pro létání podle přístrojů za podmínek snížené viditelnosti.

Požadavky

Kariéra

Kvalifikace instruktor přístrojové kvalifikace – IRI(A) opravňuje instruktora provádět výcvik pro získání kvalifikace pro létání podle přístrojů za podmínek snížené viditelnosti a to jak v letadle tak v certifikovaném simulátoru typu FNPT.

Popis kurzu

Letový výcvik:

Celkový počet hodin letového výcviku pro držitele licence letový instruktor FI(A): 5 hod

  • z toho v letounu: 2 hod
  • z toho v simulátoru FNPT II: 3 hod

Celkový počet hodin letového výcviku bez licence letový instruktor FI(A): 10 hod

  • z toho v letounu: 2 hod
  • z toho v simulátoru FNPT II: 8 hod

Výuka teorie:

Celkový počet hodin teoretické výuky pro držitele licence letový instruktor FI(A): 10 hod

  • z toho technické teoretické znalosti: 10 hod (z toho 4 hodin konzultace s instruktorem)

Celkový počet hodin teoretické výuky bez licence letový instruktor FI(A): 35 hod

  • z toho metodika a výukové postupy: 25 hod (z toho 17 hodin konzultace s instruktorem)
  • z toho technické teoretické znalosti: 10 hod (z toho 4 hodin konzultace s instruktorem) 

Cena kurzu

Cena, kterou budete muset zaplatit, aby jste se naučili létat a získali pilotní průkaz je člověk od člověka rozdílná a závisí na mnoha faktorech. Cena by neměla být tím hlavním faktorem, v rozhodování, kde si svoji pilotní licenci uděláte. Když přijde na pilotní výcvik, levné je zřídka kdy dobré.

Základní faktory ovlivňující cenu výcviku:

  • Vaše cíle v letectví
  • Typ letadla pro výcvik s ohledem na cíle
  • Kolik času se mohu věnovat výcviku

 

Vaše cíle v létání mají významný dopad na to, jak bude váš celkový letecký výcvik prováděn. Pokud chcete létat pouze rekreačně, výcvik v letadle s lehčí avionikou bude výrazně lacinější než v porovnáním s businessmanem, či budoucím profesionálním pilotem.

Cena pilotního výcviku pro jednotlivé pilotní licence je stanovena v návaznosti na počet letových hodin v osnově, dobu pozemních příprav a z teoretické výuky v učebně. Dále je třeba počítat s dodatečnými výdaji za přistávací a jiné letištní poplatky a s poplatky za zkoušky na úřadech a platby za získání nezbytných oprávnění pro výcvik.

V naší letecké škole k výcviku ZDARMA získáváte:

Proč si vybrat Blue Sky Aviation

Distanční kurzy teorie s online výukou a video konferencemi

Studijní materiály v ceně kurzu

Zahájení kurzů teorie 6x během roku

Možnost individuálně přizpůsobit studium

Letecká škola v blízkosti Prahy

Vysoká úspěšnost našich studentů u zkoušek

Naše škola si díky Simulátoru Airbus A320 FNPT II MCC APS zajistila vedoucí postavení nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Simulátor  Airbus A320 FNPT II MCCsplňuje požadavky EASA pro výcvik pilotů Airline Pilot Standard (APS).

Letadlový park BSA tvoří letouny CESSNA vybavené moderní avionikou používanou v dopravních letadlech. Všechny letouny jsou pečlivě a pravidelně servisované.

Blue Sky Aviation je certifikovanou společností mezinárodní sítě leteckých škol CESSNA PILOT CENTER provozovanou výrobcem letounů Cessna, americkou společností Textron Aviation.

Pilotní výcvik od 0 až po profesionálního pilota dopravního letounu dle evropských standardů EASA. Získané licence a kvalifikace jsou platná ve všech zemích Evropské unie.

Nemáte dostatek vlastních finančních prostředků na výcvik? Pomůžeme vám zajistit financování vašeho pilotního výcviku.

Vyjdeme maximálně vstříc vašim potřebám a požadavkům jak ve výcviku, tak při pronájmu letounů. Letové i teoretické kurzy jsou formou individuálních lekcí, pouze instruktor a student.

Materiály pro studium teorie a testové otázky pro přípravu na zkoušky jsou pro vás dostupné non stop on-line i off-line prostřednictvím našeho unikátního e-learningového portálu. Oxford Aviation Academy učebnice pro výuku teorie jsou zdarma. 

Letadla pro vaše lety si rezervujete sami v našem on-line rezervačním systému.

Nabízíme vlastní ubytování pro studenty naší letecké školy přímo na našem letišti Kladno nebo vedle letiště Václava Havla v Praze – 20 min od nás.