BIR – základní přístrojová kvalifikace

Dle standardu EASA: PART-FCL

Basic instrument rating neboli česky základní přístrojová kvalifikace zkráceně BIR(A) je zjednodušená přístrojová kvalifikace nahrazující En-road instrument rating (EIR).

Požadavky

Kariéra

Tato kvalifikace pro létání podle přístrojů je určena pro soukromé piloty, kteří mají v úmyslu létat v meteorologických podmínkách, kdy je k bezpečnému letu nutné použít přístroje. Tato kvalifikace má oproti přístrojové kvalifikaci pro profesionální piloty IR(A) zjednodušenou teorii a zkrácený letecký výcvik. 

Kvalifikace BIR má oproti kvalifikaci IR(A) vyšší limity pro meteorologické podmínky. Srovnávací tabulka zde.

Popis kurzu

Letový výcvik:

Celkový počet hodin letového výcviku: 0-35 hod*

  • z toho simulátor FNPT II: až 15 hod*
  • z toho v letounu A/C: až 20 hod*
  • Výcvik probíhá v jednomotorovém letounu SEP doplňkově může být rozšířen o výcvik na dvoumotorovém letounu MEP

* Minimální počet hodin výcviku BIR je stanoven leteckou školou (ATO) na základě potřeb a zkušeností žadatele o kvalifikaci BIR, tak aby úspěšně zvládl zkoušku dovednosti s letovým examinátorem (FE). Kurz stanoví pouze doporučené množství hodin výcviku.


Zápočet předchozích zkušeností: lze započítat do plné výše celkového rozsahu hodin kurzu tj. až 100%.

Podmínky zápočtu: Žadatelé o BIR, kteří jsou držiteli průkazu PPL nebo CPL vydaného dle EASA standardů a jsou zároveň držiteli platného IR(A) kvalifikace vydané v souladu s požadavky přílohy 1 Chicagské úmluvy ve třetích zemí (mimo EASA), mohou být započteny IFR letové hodiny v plné výši do kurzu letového výcviku základní přístrojové kvalifikace BIR.

Aby mohla být kvalifikace BIR vydána, žadatelé musí:

  • úspěšně absolvovat dovednostní test
  • ústně prokázat examinátorovi během zkoušky dovednosti, že má odpovídající úroveň teoretických znalostí leteckého práva, meteorologie a plánování letů; a
  • mít praxi minimálně 25 hodin letu podle IFR jako velitel letadla PIC v letounech.


Výuka teorie:

Před zahájením výcvikového kurzu BIR(A) musí studenti zahájit Kurz teorie BIR(A). Více o Kurzu teorie BIR(A) v naší škole zde.*

Kurz teorie BIR(A) musí být schválený Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) a lze jej absolvovat v jakékoliv letecké škole, která tento kurz nabízí. Žadatel o letovou zkoušku IR(A) musí úspěšně složit zkoušky z teorie BIR(A) na ÚCL v jakémkoli členském státě EASA.

* Uchazečům s předchozími znalostmi IR postupů může být počet hodin kurzu teorie BIR zkrácen leteckou školou (ATO) na základě výsledku testu znalostí IR postupů.

Cena kurzu

Cena, kterou budete muset zaplatit, aby jste se naučili létat a získali pilotní průkaz je člověk od člověka rozdílná a závisí na mnoha faktorech. Cena by neměla být tím hlavním faktorem, v rozhodování, kde si svoji pilotní licenci uděláte. Když přijde na pilotní výcvik, levné je zřídka kdy dobré.

Základní faktory ovlivňující cenu výcviku:

  • Vaše cíle v letectví
  • Typ letadla pro výcvik s ohledem na cíle
  • Kolik času se mohu věnovat výcviku

 

Vaše cíle v létání mají významný dopad na to, jak bude váš celkový letecký výcvik prováděn. Pokud chcete létat pouze rekreačně, výcvik v letadle s lehčí avionikou bude výrazně lacinější než v porovnáním s businessmanem, či budoucím profesionálním pilotem.

Cena pilotního výcviku pro jednotlivé pilotní licence je stanovena v návaznosti na počet letových hodin v osnově, dobu pozemních příprav a z teoretické výuky v učebně. Dále je třeba počítat s dodatečnými výdaji za přistávací a jiné letištní poplatky a s poplatky za zkoušky na úřadech a platby za získání nezbytných oprávnění pro výcvik.

V naší letecké škole k výcviku ZDARMA získáváte:

Proč si vybrat Blue Sky Aviation

Distanční kurzy teorie s online výukou a video konferencemi

Studijní materiály v ceně kurzu

Zahájení kurzů teorie 6x během roku

Možnost individuálně přizpůsobit studium

Letecká škola v blízkosti Prahy

Vysoká úspěšnost našich studentů u zkoušek

Naše škola si díky Simulátoru Airbus A320 FNPT II MCC APS zajistila vedoucí postavení nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Simulátor  Airbus A320 FNPT II MCCsplňuje požadavky EASA pro výcvik pilotů Airline Pilot Standard (APS).

Letadlový park BSA tvoří letouny CESSNA vybavené moderní avionikou používanou v dopravních letadlech. Všechny letouny jsou pečlivě a pravidelně servisované.

Blue Sky Aviation je certifikovanou společností mezinárodní sítě leteckých škol CESSNA PILOT CENTER provozovanou výrobcem letounů Cessna, americkou společností Textron Aviation.

Pilotní výcvik od 0 až po profesionálního pilota dopravního letounu dle evropských standardů EASA. Získané licence a kvalifikace jsou platná ve všech zemích Evropské unie.

Nemáte dostatek vlastních finančních prostředků na výcvik? Pomůžeme vám zajistit financování vašeho pilotního výcviku.

Vyjdeme maximálně vstříc vašim potřebám a požadavkům jak ve výcviku, tak při pronájmu letounů. Letové i teoretické kurzy jsou formou individuálních lekcí, pouze instruktor a student.

Materiály pro studium teorie a testové otázky pro přípravu na zkoušky jsou pro vás dostupné non stop on-line i off-line prostřednictvím našeho unikátního e-learningového portálu. Oxford Aviation Academy učebnice pro výuku teorie jsou zdarma. 

Letadla pro vaše lety si rezervujete sami v našem on-line rezervačním systému.

Nabízíme vlastní ubytování pro studenty naší letecké školy přímo na našem letišti Kladno nebo vedle letiště Václava Havla v Praze – 20 min od nás.