Porovnání licencí LAPL(A) A PPL(A)

Sdílet příspěvek

Pravidelně dostáváme od zájemců o letecký výcvik dotazy, zda-li je pro ně vhodnější licence LAPL(A) či PPL(A) a jejich rozdíly. Rozhodli jsme se proto vytvořit krátký článek, ve kterém zmíníme ty nejdůležitější rozdíly mezi těmito licencemi.

LAPL(A) se stává dostupným vstupním bodem do letectví, který nabízí zjednodušenou cestu s nižšími zdravotními požadavky a sníženým požadavkem na minimální počet hodin výcviku. Je určen zejména těm, kteří chtějí létat ve volném čase v rámci členských států EASA, a klade důraz na snadné udržování platnosti licence díky méně přísným požadavkům na opakování. Tato přístupnost je však spojena s provozními omezeními, jako jsou omezení létání pouze s určitými typy letadel, přeprava omezeného počtu cestujících a omezení týkající se rozšíření licence o přístrojové kvalifikace nebo kvalifikace instruktora.

Naopak průkaz PPL(A) je prezentován jako univerzálnější a celosvětově uznávaná certifikace, která umožňuje širší škálu leteckých činností, včetně možnosti pokračovat v kariéře obchodního pilota. Průkaz PPL(A) vyžaduje přísnější výcvikový režim, vyšší zdravotní standardy a závazek udržovat si odbornost pravidelným počtem nalétaných hodin. Navzdory těmto nárokům nabízí průkaz PPL(A) rozsáhlá letecká oprávnění, včetně možnosti létat s širší škálou letadel za různých podmínek a přes hranice států.

Podobnosti a práva

Požadavky na teoretické znalosti a samotné zkoušky z teoretických znalostí jsou stejné. V České republice se zkoušky provádí na Úřadu pro civilní letectví. Malou odlišnost nalezneme v obsahu zkoušky dovednosti, kdy s LAPL(A) se zkouška neprovádí z použití radionavigačních prostředků a základů letu podle přístrojů, jinak je totožná s PPL(A).

Držitel průkazu LAPL pro letouny má práva k výkonu funkce velitele letadla v jednomotorových pístových pozemních letounech SEP(land), jednomotorových pístových vodních letounech SEP(sea) nebo TMG s maximální certifikovanou vzletovou hmotností 2 000 kg nebo nižší.

Držitelé průkazu PPL(A) mají práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota v letounech nebo TMG v neobchodním provozu a k výkonu všech práv držitelů průkazu LAPL(A). Držitel průkazu PPL(A) může s právy instruktora nebo examinátora obdržet úplatu za:
1) poskytování letového výcviku pro získání
průkazu LAPL(A) nebo PPL(A);
2) provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení
odborné způsobilosti pro získání těchto průkazů
způsobilosti;
3) výcvik, zkoušky a přezkušování pro kvalifikace
nebo osvědčení související s tímto průkazem
způsobilosti.

Rozdílnosti

Jeden z nejčastějších důvodů pro zvolení licence LAPL(A) bývají nížší zdravotní nároky na pilota. Stačí Vám průkaz zdravotní způsobilosti Class ‚LAPL‘, který má podstatně menší nároky než průkaz zdravotní způsobilosti Class 2, který je třeba pro licenci PPL(A).

S průkazem LAPL(A) jste limitováni na maximální počet pasažérů 3, takže včetně pilota celkem 4 osoby na palubě a to i v případě, že se jedná o letadlo s kapacitou pro více než 4 osoby. Osnova praktického výcviku pro LAPL(A) je min. 30 hodin, pro PPL(A) min. 45 hodin. Zápočet předchozích zkušeností lze u obou licencí. U LAPL(A) je to max. 15 hodin a u PPL(A) max. 10 hodin.

Obě licence mají platnost 2 roky, avšak podmínky pro následné prodloužení jsou náročnější u PPL(A).

Shrnutí

LAPL(A) má oproti PPL(A) několik nevýhod, jako je neuznání mimo EASA státy, omezení na určité typy letadel s maximální vzletovou hmotností do 2000 kg a možností přepravovat maximálně tři cestující. Dále nemůže držitel LAPL(A) získat přístrojové kvalifikace ani osvědčení instruktora a může přepravovat cestující až po splnění 10 hodin letu jako velitel. Naopak, výhody LAPL(A) zahrnují nižší požadavky na zdravotní způsobilost, kratší výcvikový kurz a mírnější požadavky pro udržení licence. Přeškolit se můžete s LAPL(A) licencí i na letouny se stavitelnou vrtulí a zatahovacím podvozkem.

My vidíme jako jednu z největších výhod možnost zápočtu předchozích leteckých zkušeností pro plachtaře či piloty ultra lehkých letadel. Tento zápočet může znamenat zkrácení osnov až o 50%. Pro zájemce s ambicemi létat za úplatu jako např. dopravní pilot doporučujeme zvolit licenci PPL(A), jelikož se jedná o potřebnou licenci k pokročilejším kvalifikacím, kterými musí každý dopravní pilot disponovat. Officiální dokument od ÚCL s podrobnějšími infromacemi naleznete ZDE.