CPL(A) – obchodní pilot (letoun)

Dle standardu EASA: PART-FCL

Licence obchodní pilot letounů CPL(A) je první milník v profesionální letecké kariéře, v praxi to znamená, že již můžete vykonávat komerční lety za úplatu. Společně s kvalifikací pro noční létání NR a létání podle přístrojů IR(A) můžete létat ve dne i v noci za téměř jakýchkoli povětrnostních podmínek. Pro zahájení kurzu je potřeba být držitelem minimálně licence soukromého pilota PPL(A) a celkovým náletem minimálně 150 hodin.

Požadavky

Kariéra

Licence obchodní pilot letounů CPL(A) vás opravňuje létat jako profesionální pilot. Držitelé licence obchodního pilota s omezenými letovými zkušenostmi mohou pracovat jako piloti charterových letů či jako instruktoři, zatímco získávají letové zkušenosti. S touto licencí, příslušnými teoretickými znalostmi pro dopravního pilota a kvalifikací pro létání na vícemotorových letounech se můžete ucházet o místo pilota dopravního letadla v jakékoliv letecké společnosti.

Popis kurzu

Letový výcvik:

Celkový počet hodin letového výcviku: 25 hod*

 • z toho lety podle přístrojů: 10 hod**
 • z toho na komplexním letounu: min. 5 hod

*minimální počet hodin / **držitelům IR(A) může být výcvik zkrácený o 10 hodin z celkového počtu hodin; zápočet předchozích pilotních zkušeností viz výše Požadavky

Výuka teorie:

Před zahájením výcvikového kurzu CPL(A) musí studenti zahájit Kurz teorie CPL(A) nebo Kurz teorie ATPL(A). Více o Kurzu teorie CPL(A) v naší škole zde. Zájemcům o práci dopravního pilota doporučujeme absolvovat požadovanou teoretickou výuku v rámci kurzu Teorie dopravního pilota – ATPL(A).

Kurz teorie CPL(A)/ATPL(A) musí být schválený Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) a lze jej absolvovat v jakékoliv letecké škole, která tento kurz nabízí. Žadatel o letovou zkoušku CPL(A) musí úspěšně složit zkoušky z teorie CPL(A) nebo ATPL(A) na ÚCL v jakémkoli členském státě EASA.

Požadavky nálet:

Před zahájením kurzu: Celkový nálet min 150 hodin

Před závěrečnou letovou zkouškou CPL(A): Celkový nálet min 200 hodin

 • z toho 100 hodin jako velící pilot (PIC)
 • z toho 20 hodin solo navigačních letů jako velící pilot (PIC)
 • z toho maximálně 5 hodin na simulátoru (FSTD)
 • VFR solo navigační let v celkové délce 540 km (300NM) s dvěmi přistáními na 2 různých letištích odlišných od letiště odletu
 • Noční výcvik v rozsahu minimálně 5 hodin
 • z toho minimálně 3 hodiny letu s instruktorem
 • z toho 1 hodina navigačního letu
 • z toho 5 samostatných vzletů a přistání jako (PIC)

Cena kurzu

Cena, kterou budete muset zaplatit, aby jste se naučili létat a získali pilotní průkaz je člověk od člověka rozdílná a závisí na mnoha faktorech. Cena by neměla být tím hlavním faktorem, v rozhodování, kde si svoji pilotní licenci uděláte. Když přijde na pilotní výcvik, levné je zřídka kdy dobré.

Základní faktory ovlivňující cenu výcviku:

 • Vaše cíle v letectví
 • Typ letadla pro výcvik s ohledem na cíle
 • Kolik času se mohu věnovat výcviku

 

Vaše cíle v létání mají významný dopad na to, jak bude váš celkový letecký výcvik prováděn. Pokud chcete létat pouze rekreačně, výcvik v letadle s lehčí avionikou bude výrazně lacinější než v porovnáním s businessmanem, či budoucím profesionálním pilotem.

Cena pilotního výcviku pro jednotlivé pilotní licence je stanovena v návaznosti na počet letových hodin v osnově, dobu pozemních příprav a z teoretické výuky v učebně. Dále je třeba počítat s dodatečnými výdaji za přistávací a jiné letištní poplatky a s poplatky za zkoušky na úřadech a platby za získání nezbytných oprávnění pro výcvik.

V naší letecké škole k výcviku ZDARMA získáváte:

Proč si vybrat Blue Sky Aviation

Distanční kurzy teorie s online výukou a video konferencemi

Studijní materiály v ceně kurzu

Zahájení kurzů teorie 6x během roku

Možnost individuálně přizpůsobit studium

Letecká škola v blízkosti Prahy

Vysoká úspěšnost našich studentů u zkoušek

Naše škola si díky Simulátoru Airbus A320 FNPT II MCC APS zajistila vedoucí postavení nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Simulátor  Airbus A320 FNPT II MCCsplňuje požadavky EASA pro výcvik pilotů Airline Pilot Standard (APS).

Letadlový park BSA tvoří letouny CESSNA vybavené moderní avionikou používanou v dopravních letadlech. Všechny letouny jsou pečlivě a pravidelně servisované.

Blue Sky Aviation je certifikovanou společností mezinárodní sítě leteckých škol CESSNA PILOT CENTER provozovanou výrobcem letounů Cessna, americkou společností Textron Aviation.

Pilotní výcvik od 0 až po profesionálního pilota dopravního letounu dle evropských standardů EASA. Získané licence a kvalifikace jsou platná ve všech zemích Evropské unie.

Nemáte dostatek vlastních finančních prostředků na výcvik? Pomůžeme vám zajistit financování vašeho pilotního výcviku.

Vyjdeme maximálně vstříc vašim potřebám a požadavkům jak ve výcviku, tak při pronájmu letounů. Letové i teoretické kurzy jsou formou individuálních lekcí, pouze instruktor a student.

Materiály pro studium teorie a testové otázky pro přípravu na zkoušky jsou pro vás dostupné non stop on-line i off-line prostřednictvím našeho unikátního e-learningového portálu. Oxford Aviation Academy učebnice pro výuku teorie jsou zdarma. 

Letadla pro vaše lety si rezervujete sami v našem on-line rezervačním systému.

Nabízíme vlastní ubytování pro studenty naší letecké školy přímo na našem letišti Kladno nebo vedle letiště Václava Havla v Praze – 20 min od nás.